Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa

Divadlo a umelecké slovo
01.12.2021

Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) zrealizovalo  v tomto čase opäť jednu z aktivít projektu KREATÍVNE NA OSVETE, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. 

Dňa 24. novembra 2021 sme navštívili Základnú školu na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede, menovite Mgr. art. Alexandra Štefková,PhD. odborníčka Národného osvetového centra pre divadelné umenie a metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová. Účastníkmi tvorivej aktivity boli žiaci druhého ročníka školy (20 účastníkov), ktorí pracujú pod vedením šikovnej a cieľavedomej pani učiteľky, vedúcej divadelného krúžku Mgr. Marty Gerhátovej. Interaktívny vzdelávací workshop členov detských a mládežníckych divadelných súborov, učiteľov a vedúcich dramatických krúžkov okresu Dunajská Streda sa niesol pod názvom Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa. Programom dielne detského tvorivého divadla bola tvorivá dramatika, jej techniky a metódy. Kolektív triedy za aktívnej účasti pani učiteľky v úvode privítal lektorky scénkou od Jána Smreka, Maľovaná abeceda. Pokračovaním bola spoznávacio-pohybová aktivita a interaktívna činnosť, zameraná na pozornosť žiakov, ktorú si žiaci veľmi obľúbili a tvorivo, aktívne sa zapájali a vytvorili tvorivý tím. Našim zámerom bolo odborne usmerniť divadelnú činnosť, rozvíjať divadelné tradície v existujúcich súboroch a podporiť obnovenie, založenie nových súborov.

Bol to skutočne nezabudnuteľný zážitok. Veríme, že sme motivovali a podporili k ďalšej vlastnej divadelnej tvorbe nielen zúčastnených, ale aj ostatných žiakov, študentov, vedúcich už existujúcich, prípadne novovznikajúcich divadelníkov a tešíme sa na stretnutie aj s vami.

Aktivita, na základe projektu ŽOS, bola zrealizovaná s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia. Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

Seminár bol pôvodne určený pre talentované deti z viacerých škôl okresu. Vzhľadom na opatrenia voči šíreniu nákazy sme zvolili náhradné riešenie v jednom detskom kolektíve. 

Foto -ES-

 

Obrázky