Desať rokov GALLERY NOVA

Gallery Nova
18.12.2019

Desať rokov GALLERY NOVA

JUBILEUUUM  !!!

V septembri  2019 sa  galérii Žitnoostrovského osvetového strediska  GALLERA NOVA  naplnil desiaty rok existencie. Treba zdôrazniť, že  úspešnej.  V  čase otvorenia galérie vo vedľajšom objekte osvety fungovali už v Dunajskej Strede ďalšie, veľmi obľúbené,  galérie a výstavné priestory a preto sme s napätím očakávali, ako náš takmer revolučný počin verejnosť príjme. Návštevníci kultúrnych podujatí v tomto regióne sú skutočne nároční, odchovaní na podujatiach s významnými osobnosťami umenia a kultúry až v medzinárodnom meradle. Nie raz sa aj hostia z Bratislavy čudovali, aké zázemie milovníkov výtvarného umenia funguje na Žitnom ostrove.

Spočiatku sme nemali k dispozícii žiadne navýšenie rozpočtu. Nové podlahy, svietidlá, maľovka, to všetko sme robili takmer „na kolene“ svojpomocne, len s veľkou snahou a zaujatím. A predsa, prvá výstava  dnes už profesionála, ale spočiatku „osvetového“ fotografa /rozumej neprofesionálneho umelca, ktorý svoju kariéru naštartoval pod strechou osvety/ Rolanda  Kálmána sa uskutočnila 23. IX.  2009. Nové výstavné priestory požehnal aj dekan rímskokatolíckej cirkvi Dr. Gyӧrgy Herdics a zelenú stuhu prestrihol vtedajší viceprimátor mesta Dunajská Streda Mgr. Frigyes Nagya a Mgr. Jana Svetlovská, riaditeľka osvety a iniciátorka tejto  myšlienky. A desať nasledujúcich rokov nám len dokázalo, že nápad to bol dobrý. Okrem toho, že sme tu realizovali takmer 70 výstav, priestory využívame aj na ďalšie podujatia – súťaže, besedy, klubové stretnutia.  A na poschodí sme následne vybudovali  Kreativ-klub, kde ponúkame verejnosti – občanom všetkých vekových kategórií tvorivé dielne. Je o ne veľký záujem a bolo by úžasné, ak by sme mohli prijať tvorivú osobnosť, ktorá by celoročne mohla podporovať  našich ľudí bohatou ponukou činností /fakt, škoda, že toto sa nám dosiaľ ešte nepodarilo/. Na stenách galérie sa za tie roky vystriedali mnohí autori, začiatočníci, pokročilí – úspešní, akademickí výtvarníci, domáci – z nášho okresu, ale aj mimo, dokonca aj mnohí z krajín Európy. V prípade výstavy Žitnoostrovské pastelky aj z Ázie. Za všetkých uvedieme aspoň – profesorku, akademickú maliarku Ilonu Németh, ktorá tu vystavovala originály ilustrácií z detských kníh a učebníc. Vtedy sa dvere galérie ani nezatvorili J. Ale napríklad výtvarníčku Emu Lu Mázikovú so Šamorína, ktorá mala u nás prvú výstavu v živote a dnes vyhráva medzinárodné súťaže, kde ocenením je napríklad týždňový tvorivý pobyt v paláci z 15.storočia v Benátkach  a následne tam aj výstava. Úspech, že?  Bola to aj prvá výstava Mgr.art. Anikó Csonga, ako sama hovorí – bola to a je nezabudnuteľná krásna skúsenosť. Nezabudnúť na výstavu in memoriam nášho bývalého kolegu Ladislava Rácza, dlhoročného metodika pre výtvarníctvo a jedného zo zakladateľov Žitnoostrovských pasteliek. Ďalej každoročne už šiesty rok je tu putovná výstava Svetového združenia maďarských fotografov, ktorá úrovňou snáď ani nemá konkurenciu. Samozrejme domovské právo tu má aj okresná súťaž AMFO /amatérskej umeleckej fotografie/ , Žitnoostrovské pastelky, dnes aj združenie maďarských výtvarníčiek MAMSzE. Už sedem rokov sa v GALLERY NOVA tešia aj umelecky tvoriví ľudia, ktorí žijú so zdravotným postihom a navštevujú naše tvorivé dielne – tiež majú každý rok krásnu vernisáž. Osobitnou kapitolou sú stretnutia v KREATIV KLUBE. Umelecké dielne pre žiakov základných a stredných škôl, dospelých, seniorov  ale aj pre zdravotne a mentálne  postihnutých ľudí z domovo soc. starostlivosti ale aj z rodín, s odbornými lektormi, profesionálnymi výtvarníkmi. Tvorba zaujímavých námetov, rôznych plošných a priestorových výtvarných foriem. Okrem tradičných techník práca predovšetkým  s netradičnými materiálmi, veľakrát z recyklovaných zdrojov, práca s hlinou – aj na hrnčiarskom kruhu, so sklom, hodvábom, papierom, textilom a pod. Všetko to, čo sa bežne doma či v školách nerealizuje.  Mnohé z týchto aktivít sa finalizuje kolektívnou výstavou v galérii. Rozvíjame  talenty ľudí všetkých vekových kategórií a podporujeme záujem o výtvarné umenie, čím  citlivo prehlbujeme tvorivé vnímanie, pestujeme  estetický a umelecký vkus. V Gallery Nova  prebiehajú aj stretnutia Filmového klubu, kde  premietaním krátkych filmov rozvíjame edukačnú stránku formovania osobností detí a mládeže. Ďalej sú to recitačné súťaže, besedy s osobnosťami, spisovateľmi, cestovateľmi, významnými ochranármi prírody či dejateľmi našej modernej histórie. A to takmer na 95 % /samozrejme bez súťaže Hviezdoslavov Kubín J/ dvojjazyčne – slovensky i maďarsky.

My,  osvetári, hlavne tí, ktorí sme tam pred desiatimi rokmi lepili, šraubovali, klepcovali , aby galéria bola čo najkrajšia,  sa veľmi tešíme a nášmu komornému stánku umenia želáme ešte veľa-veľa výstav, úspešných finančných podpôr, množstvo natešených návštevníkov z domova i zo sveta a ... A aj dobrých domácich  odborníkov, ktorých osvetová práca, teší, napĺňa a ... aj uživí.

Vďaka všetkým, ktorí našu GALLERY NOVA v uplynulej dekáde, ako aj samotné slávnosti otvárania výstav podporili morálne i materiálne, či dokonca aj finančne.

VĎAKA!

 

-sve-

Foto-archív ŽOS-

Obrázky