Dénes Sárközi z Lehníc priamo do Vatikánu

Významné osobnosti
25.03.2020

Dénes Sárközi z Lehníc priamo do Vatikánu

Pána Dénesa Sárköziho, nášho rodáka, netreba zvlášť predstavovať. Poznáme jeho a poznáme aj jeho tvorbu – venuje sa umeleckej rezbe do parožia, ktorá nielen svojho autora, ale aj našu obec zviditeľňuje až za hranicami republiky. Ako sa hovorí, robí nám dobré meno. V tomto duchu svedčia aj jeho mnohé úspechy – v roku 2010 získal Mimoriadnu cenu roka v kategórii Poľovnícky šperk. V roku 2011 bol vo Sv. Antone ocenený za mnohé úspechy v reprezentácii slovenského poľovníctva v zahraničí - Medailou sv. Huberta. V spomínanom poľovníckom kaštieli vo Svätom Antone /pri Bans. Štiavnici/, ale aj v slávnom poľovníckom kaštieli Helikon v Keszthelyi má inštalované už stále výstavy. V Keszthelyi aj s veľkou poctou – priamo v pamätnej izbe grófa Széchényiho. V posledných rokoch bol doma i v zahraničí ocenený významnými cenami, napríklad v roku 2013 získal v Maďarsku za dielo Vizsla významný Certifikát Spolku maďarských poľovníkov za kultúru, v roku 2014 bol ocenený Medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja T. Mikuša. Dlhoročná tradícia jeho umeleckej tvorby priniesla aj mnohé zaujímavé priateľstvá, ako napríklad s riaditeľom múzea vo Svätom Antone, pánom Mariánom Čížom či s významným európskym podnikateľom v poľnohospodárstve a úspešným poľovníkom známym v celej Európe /od mladosti žije v Španielsku a Anglicku/ Bélom Hidvégim. Tvorba pána Sárköziho však nie je „len“ o kráse, ale dalo by sa povedať aj o takom malom ľudskom zázraku: Umelecké školy nevychodil, hoc vždy rád kreslil, profesiou sa venoval stavbárstvu a v rezbárstve bol a je vlastne samouk. Za talent, ktorý je ako on hovorí, od Pána Boha, je aj veľmi vďačný. Svedčí o tom aj skutočnosť, že veľa krásnych medailónov, brošní či rukovätí daroval. Obdaroval aj nášho bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča /r.2012/, trnavského arcibiskupa Jána Oroscha či bývalého ministra Zsolta Simona. Vyzdobil guľovnicu švédskemu grófovi Carl von Stockenströmovi. V roku 2014 Slovensko navštívil bulharský kráľ Simeon II. Coburg /vnuk cára Ferdinanda / s manželkou Margaritou. Ich rodinným majetkom bol aj kaštieľ Sv. Anton, ktorý bol cieľom tejto významnej návštevy. A práve diela z rúk D. Sárköziho sa stali hodnotným darčekom, ktorý si kráľovská rodina z návštevy zo Slovenska odnášala domov. V decembri minulého roka sa pán Dénes Sárközi dožil významného jubilea 7O rokov. Pri tejto príležitosti cítil obzvlášť silnú potrebu aj navonok sa poďakovať za tento nevšedný talent a úspechy. Vytvoril objekty z danielčích lopát a jednu z losa, na ktorých sú zvečnené biblické výjavy: Vzkriesenie Krista Pána, Panna Mária s Bernadetkou v Lurdoch, Ježiš na Golgote a Kristus Pán náš pastier. Jeho túžbou bolo odoslať tieto dary Svätému otcovi, pápežovi Františkovi do Vatikánu pri príležitosti jeho narodenín. Nuž, práca to nebola jednoduchá a ľahká. A takou bola aj cesta darov do Vatikánu. Veru už to vyzeralo aj tak, že z toho nič nebude. Ale kto nestráca vieru ... Prostredníctvom pracovníkov zastupiteľstva Vatikánu v Bratislave - Apoštolskej nunciatúry, hlavne mons. Giacoma Guida Ottonella, apoštolskému nunciusovi na Slovensku, ktorému prináleží najväčšia vďaka, sa veci pohli správnym smerom. Bol to práve tento vzácny človek, ktorý osobne prevzal dary a vybavil všetko potrebné, aby sa nakoniec predsa len dar z Lehníc dostal do tých najpovolanejších rúk – do rúk pápeža Františka. Nebolo treba dlho čakať na odpoveď. Už v januári prišla správa z Vatikánu do Lehníc. Ďakovný list, milé slová a Božie požehnanie, k tomu priložený posvätený ruženec od Svätého otca prostredníctvom Mons. L. Roberta Cona zo Št. sekretariátu Vatikánu. Veru zázraky sa dejú. Nielen v rozprávkach, ale aj v našich životoch.

Aj tu - v našej obci Lehnice.

Na záver už len citujeme slová pána Dénesa Sárköziho: „Som nesmierne vďačný za ten Boží dar, ktorý som dostal, tvoriť predmety, ktoré tešia a povzbudzujú iných ľudí. Veľmi si to vážim, aj mnohé inšpirácie, ktoré vnímam počas tvorby. Treba na to ticho a pokoj, čo je dnes vzácne. A veľmi ďakujem aj jeho excelencii apoštolskému nunciusovi, pánovi G.G. Ottonellovi, ktorý neľutoval čas a energiu, úprimne a trpezlivo sa venoval mne pri návšteve v Bratislave v jeho úrade a hlavne venoval pozornosť ceste darov, ktoré som chcel darovať Svätému otcovi Františkovi. Bohu vďaka!“

 

Jana Svetlovská

Foto archív pána Dénesa Sárköziho

 

Obrázky