Deň medzinárodného významu - Deň Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja
02.07.2020

Deň medzinárodného významu - Deň Dunaja

Problematika ochrany prírody a životného prostredia sa bytostne dotýka každého z nás. Stav životného prostredia sa z roka na rok zhoršuje. Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, v snahe zlepšovať environmentálne správanie obyvateľstva a zabrániť znečisťovaniu životného prostredia zorganizovalo v rámci XIV. ročníka environmentálneho programu Studňa Európy – zachráň živú vodu oslavu našej medzinárodnej veľrieky – Dunaj.                    

Dňa 25. júna 2020 v priestoroch Centra pre deti a rodinu Dunajská Streda deti a mládež centra oslávili deň venovaný rieke Dunaj. Súčasťou podujatia bola prednáška obohatená rôznymi knižnými publikáciami a informačnými bulletinmi k aktuálnej environmentálnej téme. Lektorka podujatia metodička Bc. Erika Sinová účastníkom pripomenula, kde naša európska veľrieka pramení, jej dĺžku a ústie do Čierneho mora. Spomenula aj viacero zaujímavostí o našej druhej najdlhšej rieke v Európe a najdlhšej rieke v Európskej únii. Pozornosť sústredila taktiež na problém odpadov v prírode a porozprávala o hrozbách nepriaznivo vplývajúcich na povodie Dunaja. Súčasťou stretnutia bola tvorivá dielňa s environmentálnou tematikou. Účastníci pracovali s drevom, kameňom, akrylovými farbami, farebnými kamienkami či s kôstkami z čerešní.

Zhotovené dekorácie s motívom rybičiek a iných vodných živočíchov, s možnosťou využitia či už ako magnetky, stojacej či závesnej dekorácie, si mohli vziať so sebou. Účelom osláv a milého stretnutia bolo zlepšiť environmentálne správanie, upriamiť pozornosť na zabezpečenie čistejšej a bezpečnej rieky a zdôrazniť význam ochrany Dunaja ako prírodného zdroja. Ďakujeme vedeniu Centra pre deti a rodinu Dunajská Streda, Mgr. Gabriele Paulenovej, za spoluprácu.

 

Bc. Erika Sinová 

 

Obrázky