Deň Dunaja - Deň medzinárodného významu - Deň integrácie Európy

Medzinárodný deň Dunaja
02.07.2021

Deň Dunaja - Deň medzinárodného významu - Deň integrácie Európy

Dunaj, naša medzinárodná veľrieka, symbol integrácie Európy by sa mal bytostne dotýkať nás všetkých!

            Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, zriaďovateľ TTSK, v snahe upriamiť pozornosť na problematiku ochrany prírody, životného prostredia, zlepšiť environmentálnre správanie obyvateľstva, zorganizovať či zúčastniť sa vyčistenia brehov nášho veľtoku od plastov a iného odpadu, zachyteného v konároch, vegetácii brehov rieky a zorganizovalo v rámci XV. ročníka environmentálneho programu Studňa Európy – zachráň živú vodu oslavu našej medzinárodnej veľrieky – Dunaj.

            Dňa 24. júna 2021, v priestoroch Klubovne a Kreatívneho klubu Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede, si žiaci Základnej školy na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede pripomenuli význam ochrany nášho prírodného zdroja. Súčasťou podujatia bola prednáška obohatená rôznymi knižnými publikáciami a informačnými bulletinmi k aktuálnej environmentálnej téme. Lektorka podujatia, metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová, účastníkom pripomenula, kde naša európska veľrieka pramení, jej dĺžku a ústie do Čierneho mora. Spomenula aj viacero zaujímavostí o našej druhej najdlhšej rieke v Európe a najdlhšej rieke v Európskej únii. Pozornosť sústredila taktiež na problém odpadov v prírode, porozprávala o hrozbách nepriaznivo vplývajúcich na povodie Dunaja. Súčasťou stretnutia bola tvorivá dielňa s environmentálnou tematikou, na ktorú sa žiaci veľmi tešili. Zhotovili si záložky do kníh a farebných motýľov.

            Pracovali s drevom, akrylovými farbami, fixkami, decoupage servítkovou technikou. Zhotovené záložky s motívom rybičiek, morských živočíchov a pestrofarebné maľované motýle, ktoré si žiaci mohli vziať so sebou a využiť ich či už ako záložky do kníh, prípadne ako závesnú dekoráciu. V rámci filmového klubu ŽOS bol žiakom sprístupnený film s environmentálnou problematikou Dunaj európska Amazonka a (dokumentárny film v koprodukcii: Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Áron Derzsi) Dunaj 1. a Dunaj 2. s ich následnou diskusiou.

            Na ochrane, zlepšení životného prostredia by mal participovať každý z nás.

Foto: ŽOS

Obrázky