Deň Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja
25.06.2019

Deň Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja na osvete

 

 

Aj tento rok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede (zriaďovateľ TTSK) zrealizovalo v rámci XIII. ročníka environmentálneho programu Studňa Európy – zachráň živú vodu oslavu našej medzinárodnej veľrieky – Dunaja. V priestoroch Gallery Nova a Kreatív klubu ŽOS sa na dvojdňovom stretnutí zúčastnili skupiny žiakov -   dňa 24. júna ZŠ na ulici Smetanov háj a 25. júna žiaci Špeciálnej základnej školy s VJM na Ádorskej ulici v Dunajskej Strede. Prednášky a sprievodné aktivity k podujatiu, venované rieke Dunaj, viedla lektorka podujatia, metodička ŽOS Erika Sinová, ktorá účastníkom pripomenula, kde naša európska veľrieka pramení, jeho dĺžku a jej ústie do Čierneho mora. Žiakom spomenula aj viacero zaujímavostí o  druhej najdlhšej rieke v Európe a o  najdlhšej rieke v Európskej únii. Porozprávala o hrozbách, nepriaznivo vplývajúcich na povodie Dunaja. Pozornosť zamerala taktiež na nebezpečenstvo plastových odpadov vo vode v Dunaji a moriach. Súčasťou stretnutí bolo aj premietanie filmu s environmentálnou tematikou - Dunaj európska Amazonka, po ktorom nasledovala diskusia. Cieľom podujatia  je upriamenie pozornosti na zabezpečenie čistejšej a bezpečnej rieky a upozornenie na význam ochrany prírodného zdroja. Prepojením výchovy a vzdelávania bola aktivita v tvorivej dielni Kreatívneho klubu ŽOS. Na tvorivej dielni žiaci pracovali s príveskami, zhotovenými zo slaného cesta, ktoré mali tvar rybičky, kruhu či srdca. Prívesky si vyfarbili  s témou Zem či Dunaj a tak zhotovili krásne doplnky na kľúče, brošne, náhrdelníky. Zhotovené dielka si s radosťou odniesli domov. Účelom tvorivej dielne bolo motivovať deti k ochrane životného prostredia, znižovaniu odpadu vo svojom živote a ku kreativite.

Bc. Erika Sinová

Obrázky