Čo sme stihli ešte pred: IX . Zlatá brána

Zlatá brána
23.03.2020

Čo sme stihli ešte pred: IX . Zlatá brána

 

Radosť, hudba a spev

Folklór v okrese Dunajská Streda  má veľmi dobré korene, o čom  svedčia   mnohé, úspešné,  súbory ako je Csallóköz v okresnom meste, Csali v Šamoríne alebo Megyer vo Veľkom Mederi, ktoré tancujú a spievajú  už celé desaťročia. Nečudo, že v našom regióne je zaujímavé zastúpenie v tejto oblasti aj medzi deťmi a mládežou. Súťažný   festival ZLATÁ BRÁNA pre detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólistov a inštrumentalistov sa organizoval v našom okrese už od roku 1960, ale po  územných reorganizáciách  sa v rámci Trnavského kraja počíta po novom. Dňa 5. III. 2020 sa v Mestskom kultúrnom stredisku Mateja Korvína vo VEĽKOM MEDERI uskutočnil deviaty ročník,  s tým, že tieto súťaže sa usporadúvajú len každý druhý rok. Striedajú sa so súťažou folklórneho  tanca.

Na pódiu sa vystriedalo takmer štyridsať  súťažiacich z celého okresu. Vystúpenia posúdila odborná porota folkloristov – Mgr.art. PhDr. Angela Vargicová, speváčka a hlasová pedagogička, Mgr. Jozef Burič, z Národného osvetového strediska a Ladislav Gútay, dlhoročný folklorista a osvetár, t.č. riaditeľ MsKS. Ako prvá v kategórii sólistov hudobníkov sa predstavila  citaristka Csillag Virág Csémy. Virág je žiačkou ôsmeho ročníka ZŠ Bélu Bartóka s vjm vo Veľkom Mederi. Už tretí rok je členkou Detskej citarovej skupiny Igricek a Speváckej skupiny Igricek, ktorú oddane vedie pani Mgr. Éva Varga. V kategórii sólistov spevákov zaujala  Kitti Győri, ktorá je žiačkou 6. ročníka Špeciálnej základnej školy v Okoči.  Je  autistické dieťa a  svoj žije vo svojom uzavretom svete. Hlboké emócie vyjadruje hlavne kreslením a spevom. Pod vedením vzácnej učiteľky  Mgr. Ildikó Hrubej dosahuje v týchto oblastiach pekné výsledky. Eszter Bíró zo  ZŠ Zoltána Kodálya s vjm. v Dunajskej Strede sa venuje hlavne tancu v súbore Csalókӧzi. S tancom sa spája aj spev, preto sa rozhodla študovať u hlasovej pedagogičky Márii Farkas. Toto bola jej prvá súťaž v speve. Porotu i publikum oslovila zaujímavým prejavom a nezameniteľnou farbou hlasu. Zaspievala žitnoostrovské ľudové piesne.  Vystriedala ju Ľudmila Merry Žilinská zo ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho. Na akordeóne ju sprevádzala Ildikó Baráth. Predniesla slovenské ľudové piesne: Zoťali brezu, Malá  som ja. Hlasovou pedagogičkou je Júlia Janík DisArt. Nasledovala Csillag Virág Csémy, ktorú sme už videli v úvode ako hudobníčku. Je to mladá a nádejná osobnosť maďarskej ľudovej kultúry. Teraz nám zaspievala maďarské ľudové piesne z Veľkého Medera zo zbierky Bélu Bartóka. Žiačku pripravila pani Mgr. Éva Varga.

Po piesňach vážnejšieho charakteru zabodovala veselá Sophia Hrašnová zo ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho. Radostný nástup jej vydržal až do konca a nefalšovaný detský spev tejto vzrastom ešte drobnej speváčky naplnil celú sálu a uchvátil aj divákov. Na akordeóne ju sprevádzala  Ildikó Baráth. Veľmi presvedčivo zaspievala slovenské ľudové piesne Aká je to hora  a  A ja taká dzivocka. Hlasovou pedagogičkou malej speváčky je Júlia Janík DisArt.

V ďalšej kategórii - detské ľudové hudby vystúpil už populárny Detský citarový súbor Igricek zo ZŠ Bélu Bartóka s vjm. vo Veľkom Mederi. Od založenia v roku  2005 dosiahli už najvyššie ocenenia v celoštátnych súťažiach. V roku 2008 získali zlaté pásmo na celoštátnom Detskom festivale ľudovej hudby v Rimavskej Sobote. V roku 2010 v Likavke získali strieborné pásmo. Viackrát sa zúčastnili na celoštátnej súťažnej prehliadke Purpurovo - červená pekná ruža, kde už viackrát získali zlaté pásmo. Za úspechmi tejto ojedinelej skupiny stojí hudobná pedagogička Mgr. Eva Varga. Zahrali  maďarské ľudové piesne z Veľkého Medera zo zbierky Bélu Bartóka. Pod tým istým názvom vystúpila aj Detská spevácka skupina Igricek zo ZŠ Bélu Bartóka, ktorá  bola založená v septembri roku 2001, ktorá získala už najvyššie ocenenia v rámci republiky. Úspešnú skupinu vedie Mgr. Eva Varga a zaspievali   ľudové piesne z Veľkého Medera, zo zbierky Bélu Bartóka z roku 1910. Nováčikom tejto tradičnej súťaže bol  Komorný spevácky zbor Veselé dievčence vznikol pri ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho. Vedie ho  Mgr. Ivana Gaálová. V repertoári, okrem slovenských ľudových piesní, majú aj hudobnú literatúru zahŕňajúcu skladby z obdobia baroka až po súčasnosť, a to skladby a cappella i s doprovodom. Zbor pravidelne vystupuje na pódiách v Šamoríne, ako aj v družobnej umeleckej škole vo Wieselburgu. Zaspievali  pásmo slovenských svadobných spevov. Posledná v poradí vystúpila  Detská spevácka skupina Hajnal z Veľkého Medera . Funguje pri Detskom folklórnom súbore Csiribiri, ktorá bola založená v roku 2005, ale v tomto zložení len niekoľko mesiacov. Vedie ich učiteľka Aranka Nemes. Na pódium priniesli  kyticu ľudových piesní z Martoviec.

Odborná porota, po  zvážení určila na postup do krajského kola v Senici Sophiu Hrašnovú, ktorá sa umiestnila v Zlatom pásme. V tomto pásme s návrhom na postup sa umiestnila aj Csillag Virág Csémy. V kategórii hudobná skupina nás bude zastupovať Detský citarový súbor Igricek a  spevácka skupina Detská spevácka skupina Igricek. V kategórii sólisti inštrumentalisti na krajskú súťaž postúpila citaristka Csillag Virág Csémy. V Zlatom pásme sa umiestnila aj Kitti Győri a v Striebornom pásme Eszter Bíró. Komorný zbor Veselé dievčence – ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho, Šamorín  získali   Zlaté pásmo  bez postupu a Detská spevácka skupina Hajnal, Veľký Meder  Strieborné pásmo. Krajské kolo súťaže sa uskutoční v Dome kultúry v Senici a  Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v Habovke. Blahoželáme všetkým postupujúcim a oceneným. Krásne keramické plakety, len pre túto príležitosť vytvoril PETER CSEH, keramikár z Dolného Baru.  Ešte treba spomenúť, že Diplomom boli ocenené dve pedagogičky. Za neúnavnú prácu v uchovávaní maďarskej kultúry pani ÉVA VARGA a Za mimoriadnu pedagogickú činnosť pani učiteľka ILDIKÓ HRUBÁ. Celým programom nás sprevádzali moderátorky Obchodnej akadémie v slovenskom i maďarskom jazyku  Lilla Gálová a Enikő Lukács. Súčasťou podujatia je aj dôležitý  odborný seminár, počas ktorého sa individuálnym prístupom rozobrali všetky vystúpenia, porotcovia nešetrili dobrými radami pre pedagógov i samotných súťažiacich, 

Organizátormi podujatia v réžii odbornej metodičky Mgr. Igrid Láng boli  Žitnoostrovské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je TTSK  a Mestské kultúrne stredisko Mateja Korvína vo Veľkom Meder.

jana svetlovská

Katalóg

Obrázky