CINEAMA -seminár

Cineama
31.01.2020

CINEAMA -seminár

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede organizuje odborný a metodický seminár pre amatérskych filmárov a kameramanov. .
Vítame všetkých amatérskych tvorcov videa, účasť je bezplatná.
Lektor: Mgr. art. Stanislav Králik
Tajomník súťaže: Bc. Áron Derzsi
Kedy? Dňa 31. januára 2020 (piatok) o 15:00
Kde? Klubovňa Žitnoostrovského osvetového strediska na Ulici biskupa Kondého č. 10, 929 01 v Dunajskej Strede
Vašu účasť prosím ohlásiť na tel. čísle: 031/ 5522762 alebo na derzsi.dszos [at] gmail.com
Dôležité: Prineste Vaše vlastné video na USB vo formáte AVI, ktoré si spoločne pozrieme a môžete sa poradiť s odborníkmi o ďalšej tvorbe.