Cineama 2021 - okresná súťaž amatérskej filmovej tvorby

Propozície - prihlášky
12.01.2021

Cineama 2021 - okresná súťaž amatérskej filmovej tvorby

Žitnoostrovské osvetové stredisko vyhlasuje okresnú súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021.

Poslaním súťaže je prezentovať okresnú amatérsku filmovú tvorbu, poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a oboznámenia sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania.

Uzávierka súťaže je: 26. 2. 2021. 

Termín slávnostného vyhodnotenia súťaže: 26. 3. 2021

Do súťaže sa prihláste vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit .

 

Dokumenty