Boli sme na výstave

19.01.2023

Boli sme na výstave

Tentokrát sme boli pozvaní na výstavu my a to do Šamorína. Občianske združenie DunaVit v decembri pripravilo vynikajúcu výstavu pod názvom 
PRÍRODNÉ POKLADY ŠAMORÍNA.  
  Je to mimoriadne spojenie umeleckej fotografie, s dokumentárnou a náukou z oblasti prírodovedy a vlastivedy. Veľký priestor tu je venovaný vývoju prírodných lokalít Šamorína a jeho okolia. 
Dozviete sa veľa o Dunaji, o mŕtvych ramenách, existujúcich i tých vyschnutých /žiaľ, o rastlinách a hlavne živočíchoch, ktoré tu žijú a niektoré už len „prežívajú“... alebo vymreli.  Uvidíte to, čo ste ešte nevideli, lebo Vtáčí ostrov v Hrušovskej zdrži je celý rok neprístupný, dokonca aj pre ochranárov.  A DunaVit bol pritom, keď sa raz za rok čistil od náletových rastlín a iných neželaných „úkazov“. 
Mali sme šťastie, pretože našim sprievodcom výstavou bol Ing. Laci Tóth, ktorý nám o každom obraze porozprával, vysvetlil nám problematiku súčasnej situácie a predniesol nám aj námety na zlepšenie: keby sa chcelo. Napríklad zmeny v poľnohospodárstve, obnovenie poľných cestičiek – ako to urobili oni po minulé roky, vysadenie nových vetrolamov a pod. 
Fotografie Mgr. Petra Fodora – držiteľa mnohých medzinárodných cien a autora obrazových publikácií - zaručujú vysoký umelecký zážitok, plus všetko ostatné aj nové informácie a vzdelanie pre nás všetkých. 
Pánovi Tóthovi, ktorý sa zameriava a pôsobí v oblasti ornitológie - ďakujeme za odborný sprievod výstavou. Výstava je ešte stále prístupná v objekte KORUNA /bývalý kláštor rim.kat. kostole v Šamoríne/ do konca januára.
 Je veľmi potrebné, aby to videl každý z nás. Deti i dospelí. My sa už teraz snažíme, aspoň časť výstavy priniesť do Dunajskej Stredy, ale aj do ostatných miest či obcí v okrese. Minimálne, lebo sa to týka celého Žitného ostrova

Obrázky