Bok po boku v prevencii aj pre širokú verejnosť Nezabudni na mňa v aute!

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
22.07.2022

Bok po boku v prevencii aj pre širokú verejnosť Nezabudni na mňa v aute!

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Bc. Ivetou Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou realizujú v oblasti prosociálnej výchovy a prevencie v rámci okresu Dunajská Streda preventívno-informačnú kampaň Polície SR „Nezabudni na mňa v aute!”.

Počas leta, školských prázdnin a stúpajúcich teplôt preventisky opäť upozorňujú širokú verejnosť na nezodpovedné a životu nebezpečné ponechanie dieťaťa vo vozidle bez dozoru. Rovnaké riziko hrozí aj zvieraťu. Letná uvoľnená dovolenková nálada môže ohroziť naše zdravie a život. V horúcom počasí teplota v rozpálenom aute enormne rýchlo stúpa. Ani nie za polhodinu môže dosiahnuť teplotu až 50 °C a palubná doska sa môže rozpáliť až na teplotu 70 °C. Už po pár minútach dochádza k prehriatiu (pri vonkajšej teplote 25 °C stačí bábätku 15 minút), dehydratácii organizmu, popáleninám s možnými vážnymi následkami. Detský organizmus, s odlišným termoregulačným systémom, je omnoho citlivejší.

Ponechať živú bytosť v aute, zviera či nebodaj dokonca vlastné d i e ť a …v aute môže mať trestnoprávnu dohru. Ale oveľa horší dopad je, keď táto nezodpovednosť, zábudlivosť m nesústredenosť spôsobí nenávratné zmeny. Žiaľ, vieme, že sa to už aj u nás na Slovensku stalo.

 

Ide o trestný čin opustenia dieťaťa, neschopného samostatnej pomoci. Trestnoprávne nezodpovednej osobe hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov až 10 ročné väzenie. Osoba môže dokonca čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví a vo vyhranenom prípade z usmrtenia.

Pri ponechaní zvieraťa v rozhorúčenom aute hrozí pokuta za spáchanie priestupku do výšky 1 000 eur. Za istých konkrétnych okolností môže byť osoba obvinená z trestného činu týrania zvierat.

Tentoraz, dňa 13. júla 2022, sa naše preventistky zamerali na vodičov mesta Dunajská Streda. Vodiči boli upozornení a oboznámení slovne (dvojjazyčne v slovenskom aj maďarskom jazyku) aj prostredníctvom sprostredkovaného letáku Nezabudni na mňa v aute!

Dňa 18. júla 2022 upozornili vodičov miest Gabčíkovo (parkoviská: Tesco supermarket, Coop Jednota, Nákupné centrum) a Veľký Meder (parkoviská: OC primum, Lidl, Tesco, Billa).

Rozdali na parkoviskách navštívených miest takmer po dvesto letákov s cieľom pripomenúť vodičom, aby svoje ratolesti či zvieratá nenechávali v aute.

Letáky s upriamením pozornosti boli vodičom sprostredkované na všetkých väčších parkoviskách v blízkosti nákupných a obchodných centier okresného mesta. Menovite parkovisko nákupného centra Galérie Tesco, Kaufland, Billa, Lidl, Family Center, Lipa park a ZOC MAX Dunajská Streda.

V tejto činnosti budú pokračovať aj v ďalších mestách okresu Dunajská Streda.

Vedúcou tejto aktivity za ŽOS je odborná metodička Mgr. Erika Sinová.

 

Obrázky