Bociany na Žitnom ostrove

Studňa Európy – zachráň živú vodu
26.08.2019

Bociany na Žitnom ostrove

Bociany na Žitnom ostrove - stále ich je menej!!! 

 

 

            Bocian biely je jeden z najznámejších vtáčích druhov žijúcich v blízkosti ľudí. Počet bocianov však z roka na rok ubúda. Početnosť bociana bieleho v našej krajine je akýmsi ukazovateľom stavu životného prostredia a zachovanosti biotopov v tom ktorom regióne. V súčasnosti ich ohrozuje najmä ničenie mokradí a lúk, intenzívne poľnohospodárstvo a nebezpečie zásahu elektrickým prúdom na stĺpoch smrti.  Odborníci hovoria, že u nás hynú od hladu. Prieskumu počtu bocianích hniezd a bocianov v jednotlivých mestách a obciach okresu Dunajská Streda sa v rámci projektu XIII. Studňa Európy – zachráň živú vodu venovala metodička Žitnoostrovského osvetového strediska Bc. Erika Sinová. Cieľom prieskumu bolo zapojenie sa do Medzinárodnej kampane a spočítanie bocianov v Dunajskostredskom okrese.    Od apríla až do augusta má bocian čas, aby zniesol vajíčka a vychoval mláďatá, ktoré, len čo sa naučia lietať, podstupujú spolu s dospelými nebezpečnú púť do Afriky. Aj v tomto roku príchod bocianov meškal a veru na mnohých miestach Slovenska ich prekvapilo počasie. Z realizovaného prieskumu môžeme konštatovať, že v našom okrese je v tomto roku z 34 bocianích hniezd obsadených  21. Zo zimoviska sa do nášho sledovaného revíru vrátilo späť 39 dospelých bocianov. Oproti minulému roku je to menej o rovných 6 bocianov. Potešujúce však je, že počet mláďat je 33, čo predstavuje oproti minulému roku o 3 bocianikov viac. Napríklad v Ňárade v dvoch každoročne obsadených bocianích hniezdach zostalo jedno miesto neobsadené. Naopak v Boheľove či Bodíkoch sa po neúspešnom minulom roku bociany opäť vrátili a obsadili si svoje obydlie. Prekvapujúcim je fakt, že do Gabčíkova sa v tomto roku bociany nevrátili ani do jedného zo štyroch bocianích hniezd. V Hornom Mýte, Kľúčovci či Pataši zahniezdil len jeden bocian. Tento rok v Jahodnej, Ohradoch, Hornom Bare, Trhovej Hradskej, Vrakúni a Vydranoch mali bocianie páriky po dve mláďatká. Jednému prírastku bocianej rodinky sa tešili obyvatelia týchto obcí: Boheľov, Mad a Ňárad. Prírastkom troch maličkých bocianov sa môžu pochváliť obce Baka, Padáň a Sap. Favoritmi v počte mláďat bocianej rodinky sú obce Malá Paka, konkrétne štyri  a  Topoľníky dokonca päť bocianikov. Srdečne im blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. 

            Veľké poďakovanie patrí všetkým našim Žitnoostrovčanom, ktorí im venujú svoju pozornosť a dokonca nielen počas ich hniezdenia. Z Malej Paky nám 1. augusta hlásili radostnú správu, že mláďatká už začali lietať. Žitnoostrovské osvetové stredisko ďakuje obciam za spoluprácu pri ich sčítavaní. Veríme že sa nám spoločnými silami podarí vybudovať lepší a pozornejší vzťah k bocianom v celej našej verejnosti.

 

Bc. Erika Sinová

Obrázky