Bezpečnosť pri koľajniciach

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
06.10.2022

Bezpečnosť pri koľajniciach

aj v Základnej škole J. Aranya v Okoči

 

Preventívna akcia zvyšovania bezpečnosti na železničných priecestiach, v rámci Týždňa bezpečnosti na železnici, celoslovenskej policajnej akcie,  pokračovala stretnutím,  prednáškami, otázkami a odpoveďami aj u druhákov a tretiakov Základnej školy J. Aranya s vjm. v Okoči.

Žitnoostrovské osvetové stredisko, metodička Mgr. Erika Sinová, v spolupráci s obľúbenou  preventistkou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede, mjr. Mgr. Sabinou Baloghovou 30. septembra 2022  školili „mladších školou povinných“, takmer 40, žiakov školy. Témou prednášky bola bezpečnosť železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä však pri železničných priecestiach. A veru opodstatnene, nakoľko aj v tomto obvode je železničné priecestie nebezpečné, nezabezpečené bezpečnostnými zariadeniami, svetelnou signalizáciu či závorami.

Žiaci sa zoznámili s Olim, prostredníctvom celoštátneho preventívneho projektu „Oliho príbeh", ktorý je špeciálne zameraný na prevenciu bezpečnosti na železničných priecestiach. Pani policajtka s deťmi v diskusii žiakom ozrejmila jednotlivé situácie hrdinov príbehu. Upozornila ich, čo spravili nesprávne, pozornosť účastníkov prednášky upriamila aj na možné nebezpečenstvá a následky spojené s priblíženými príbehovými situáciami. Upriamila ich na rôzne situácie z bežného života, napríklad že počas hmly sa nesmú pohybovať v blízkosti stĺpov elektrického vedenia, pri prechádzaní cez železničné priecestie sa musia dôkladne pozrieť a aj počúvať, či náhodou nejde vlak a pod.

 

Snahou projektu je zvýšiť bezpečnosť detí ako účastníkov cestnej premávky.

Za ŽOS podujatie organizovala Mgr. Erika Sinová, odborná metodička.

 

Text a foto: Mgr. E. Sinová

 

 

Obrázky