Bezpečne na internete

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
23.11.2021

Bezpečne na internete

Ďalšia téma preventívneho projektu "Detskej policajnej akadémie" celoslovenského projektu pre oblasť prevencie kriminality, dňa 18.11.2021, bola Bezpečne na internete, ktorej sa zúčastnilo takmer štyridsať žiakov.

Žiaci piateho ročníka Základnej školy na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede, diskutovali, pracovali v pracovnom zošite pod vedením lektorky prosociálnej prevencie  kpt. Bc. Ivety Végh, preventistky OR PZ Dunajská Streda a metodičky ŽOS Mgr. Eriky Sinovej. Cieľom prednášky bolo poukázať na možnosti spoznávať online svet bezpečne a tak predchádzať sociálno-patologickým javom a inej protispoločenskej činnosti. Snahou je viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné správanie, konanie a upozorniť ich na nástrahy, ktoré na nich číhajú v digitálnom svete.

 

Foto: ŽOS

 

 

Obrázky