BEZPEČNE NA CESTÁCH... aj v Topoľníkoch

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
02.05.2022

BEZPEČNE NA CESTÁCH... aj v Topoľníkoch

Takto nás dňa 29. apríla 2022 privítali žiaci druhého stupňa Základnej školy s VJM v Topoľníkoch. Dôvodom návštevy bola prednáška o bezpečnosti detí v cestnej premávke, aj vzhľadom k ich novovybudovanej cyklotrase.

            Predpokladom bezpečnosti detí na ceste, je zdravé sebavedomie, poznanie najdôležitejších dopravných značiek, pocit bezpečia na verejných komunikáciách. Lektorkami preventívnej prednášky prosociálnej prevencie bola kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka OR PZ Dunajská Streda a metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová.

            Cieľom bolo upriamiť pozornosť účastníkov prednášky na nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Žiaci (100 účastníkov, žiaci druhého stupňa základnej školy) sa oboznámili s pravidlami chodca na chodníku, ako správne prechádzať cez cestu. Boli upozornení na pravidlá pri jazde na bicykli, kolobežke či kolieskových korčuliach.

            Polícia pre mladších žiakov školy zabezpečila policajné pexeso, ŽOS vzdelávací materiál o dopravných značkách v materinskom jazyku

            Je nevyhnutné, aby deti spoznali možné situácie, ktoré sa vyskytujú v mestách a obciach a pochopili dôležitosť bezpečného správania sa na cestách.

 

Obrázky