Amfo 2021

Amfo
04.05.2021

Amfo 2021

Vzdelávanie a práca s fotoamatérmi v okrese Dunajská Streda má bohaté tradície započaté už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Na tomto úseku Žitnoostrovské osvetové stredisko úspešne systematicky pracuje s fotografmi. Záujemcom o vzdelávanie vytvorilo podmienky na ich pravidelné klubové stretávanie sa, kde boli vedení odbornými lektormi. Po úvodných konzultáciách boli účastníkom pravidelne predstavované témy a následne im boli zadané úlohy na fotografovanie. Na každom nasledovnom stretnutí sa potom uskutočnilo hodnotenie ich fotografií formou diskusie. Bola k tomu zabezpečená príslušná technika a priestory. V rámci výuky sa usporiadali aj spoločné fotografovania v uliciach mesta.

    Okrem uvedených faktov treba zdôrazniť, že organizátor - osveta má aj svoje výstavné priestory, kde záujemcovia môžu dôstojne vystavovať svoje fotografie. Chýba síce zatiaľ závesný galerijný systém ale zato má osveta k dispozícii vlastné rámy pre fotografie 40x30 cm, do ktorých autori môžu zarámovať svoje fotografie. Niektoré výstavy boli inštalované pracovníkmi osvety v spolupráci s lektormi. Cieľom bolo napomáhanie k vizuálnej vyspelosti autorov. Samozrejme všetky výstavy v týchto priestoroch sú verejnosti prístupné. V rámci vernisáží je vždy zabezpečený aj kultúrny program. Zo všetkých podujatí sa pravidelne robí aj fotodokumentácia.

    V rámci súťaže AMFO postupujú porotou vybrané fotografie na krajskú súťaž, kde krajská porota vyberie fotografie na celoštátne kolo súťaže. Presne podľa propozícií Národného osvetového centra. Pri vyhodnocovaní súťaží autori obdržia diplomy a vecné upomienkové dary.

     Vzhľadom k situácii ohľadne epidemiologických obmedzení uskutočnila osveta aj prvý virtuálny odborný seminár. Porotcovia prostredníctvom video konferencie sprostredkovali súťažiacim rozbor ich fotografií v dĺžke trvania asi 2,5 hodiny.

 

Použitá literatúra v rámci školení:

Trojročné Diaľkové školenie fotoamatérov - vydané Osvetovým ústavom v Bratislave.

Odborná literatúra rôznych vydavateľov - autorov.

Ervin Barczi

Jozef Keppert

 

Stretnutie bolo super, hoci bolo on - line a osobný kontakt nič nenahradí. Výhodou bolo, že sme mali toľko času, ako počas vernisáže by nebolo možné Oceňujem podrobnú analýzu fotiek, odborná spätná väzba je tou najlepšou formou učenia. A učiť sa dá aj z analýzy fotiek ostatných autorov. To nás posúva dopredu Myslím, že Amfo má pevné miesto, ako platforma na posúdenie práce a konfrontáciu s prácou iných. Mňa osobne vždy motivuje vybrať a pripraviť fotografie na súťaž. Ďakujem za perfektnú organizáciu i prípravu a realizáciu výstavy.

Prezentácia umožnila prezrieť si výstavu, aj keď to fyzicky nebolo možné. Bolo to veľmi dobre spracované. Na záver ďakujem odbornej porote za podnetné hodnotenie a cenné rady.

Tibor Puss

 

 

Na AMFO som sa prihlásila prvýkrát, takže nedokážem svoju skúsenosť porovnať so žiadnou inou súťažou ani jej priebehom. Jedno však viem určite, že ma milo prekvapil prístup ako pani metodičky, tak aj priebeh webinára. Hoci som sa naň prihlasovala s malou dušičkou bola som jeho priebehom, ako aj ľudským a  priateľským prístupom poroty veľmi milo prekvapená. Ich kritický pohľad, vďaka ktorému sa snažia účastníkov posúvať viac a viac vpred, bol pre mňa jednoznačne prínosný. Toľko poznatkov a  pohľadov, ktoré som sa za ten čas dozvedela, bolo pre mňa na nezaplatenie, hlavne keď ich počujete od ľudí, ktorých je fotografovanie súčasťou ich života.  

Zuzana Bobkovičová

 

 

Do súťaže som sa prihlásila v poslednej chvíli, do včerajšej konferencie som sa pripojila tiež tak...

Bola som veľmi príjemne prekvapená, nevedela som, o čom to má byť. Dostala som cenné informácie, boli to vzácne chvíle, veľa som sa naučila, a úplne nové veci. Budem sa snažiť osobne navštíviť výstavu. Veľmi pekne ďakujem za pomoc, kvalitnú organizáciu a všetky cenné rady, veľmi ma to inšpirovalo a budem sa snažiť robiť pekné fotky, aby som sa mohla znovu prihlásiť.

Ingrid Pálfyová

 

Titulná fotka: Zuzana Bobkovičová: Neha

Fotky: ŽOS

                                                                                          

 

Obrázky