Ako chránia prírodu v Okoči?

Studňa Európy – zachráň živú vodu
13.11.2019

Ako chránia prírodu v Okoči?

Ako chránia prírodu v Okoči?

Základná  škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči je škola, s ktorou dlhé roky spolupracujeme v rámci ochrany prírody Žitného ostrova. A veru  aj sa veľa od nich  učíme.

Tento rok sa zamerali aj na iné podujatia, ako napríklad na varenie. V rámci  krúžku varenia sa „na tanieri“ ocitla nie len správna životospráva,  ale veľký priestor venovali  aj nákupu zdravých  ingrediencii s ohľadom na ochranu životného prostredia.

S príchodom zimy je už  tradične  pripravujú  kŕmidlá  pre vtáčiky na dvore školy , ktoré  pravidelne dopĺňajú  rôznymi pochúťkami, čím lákajú vtáky zo širokého okolia.

Pri príležitosti Dňa Zeme každoročne organizujú  zber smeti, čistia obec, ale aj svoj školský dvor a okolie.  Dvakrát ročne sa celá škola zúčastňuje aj zberu starého papiera, čím prispievajú k ochrane stromov. Samozrejme, že triedy medzi sebou súťažia. Viac ako desať rokov sa žiaci zúčastňujú aj okresného  Dňa Zeme, ktorý organizuje ŽOS pod záštitou poslanca TTSK a starostu obce pána Ladislava Poláka v Spojenej internátnej špeciálnej škole. Pri tejto príležitosti nielen, že vysádzajú nové rastliny, kvety, stromy, ale aktívne sa zapájajú do pestrého celodenného  programu. Toto podujatie je súčasťou cyklického projektu STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu , pôvodného nadregionálneho programu ŽOS.  Tam, patrí aj tradíciou , ktorá už tiež počíta viac ako desať rokov a to je vysádzanie stromčekov prváčikmi a deviatakmi. Je to veľmi podnetná aktivita, ktorá vedie deti, ale aj dospelých k zodpovednosti za život mladých stromov.

ZŠ Jánosa Aranya je škola, v ktorej sa už dávnom triedi odpad. Na chodbách sú  umiestnené nádoby na selektívny zber odpadu , ale na dvore majú aj nádobu na kompostovanie zeleného odpadu. Naše deti i dospelí to berú ako prirodzenú súčasť školského života a vlastne to je veľmi dôležité. Navyše, z niektorých takto „vyhodených“ predmetov tvoríme v krúžkoch predmety nového použitia. Naše deti vedia, že nie všetko čo práve nepotrebujeme treba hodiť do smetného koša. Navzájom sa motivujeme, inšpirujeme a tešíme sa z úspechov.

 

Júlia Németh

-fotky: Základná škola Jánosa Aranya-

  

 

Obrázky