Aj tento rok bol veľký záujem

Klubová činnosť
30.06.2023

Aj tento rok bol veľký záujem

V piatok 23. júna 2023 nás navštívili študenti Súkromnej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Neratovickom nám. v Dunajskej Strede  pod vedením profesorky Mgr. Dagmar Kosár.

 V Kreatív klube Žitnoostrovského osvetového strediska sa v krátkej prednáške oboznámili s históriou runového písma starých Maďarov rovášíráš a následne sa mohli presvedčiť o tom, že naučiť ho písať  nie je až taká náročná úloha. Pre každý maďarský zvuk existuje písmeno v tomto historickom písme.   Slová sa nimi dajú jednoducho „vyryť“, no netreba zabúdať, že tento znakový systém treba používať sprava doľava.

 Niektorí študenti  so záujmom listovali aj  knihy napísané o histórii rovášírás, keďže súčasťou podujatia bola aj výstava kníh zaoberajúcou sa s danou tematikou. Študenti pracovali pod vedením metodičky Mgr. Ingrid Láng

Foto:  Bc. J.K. Stefankovics

Obrázky