ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY
streda, 17 október 2018 00:00

XIX. Žitnoostrovské pastelky 2018 vo Veľkom Mederi Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

XIX. Žitnoostrovské pastelky 2018 vo Veľkom Mederi

Už devätnásty  ročník súťaže si  tento rok  píšu  svetoznáme  Žitnoostrovské  pastelky. Po veľkej premiére v júni t.r. sa  časť expozície vydá na púť po mestách v našom okrese, ale veľký záujem o ňu majú aj v susednom Győri. Do tohto ročníka sa zapojilo  takmer 1500 detí z desiatich krajín sveta: z Poľska, Srbska, Českej republiky, Maďarska, Bulharska, Ruska, Kazachstanu, dokonca z Hongkongu a Bangladéša! A samozrejme z celého Slovenska.

Veľký Meder 8. X. 2018

Pastelková púť v roku  2018 pokračuje vo Veľkom Mederi, v meste,  ktoré pravidelne  finančne aj morálne podporuje podujatie.  Každú jeseň sa tu stretávame na otvorení výstavy v Mestskom kultúrnom stredisku s veľkou podporou pracovníkov strediska a pána riaditeľa Ladislava Gútayho, ktorý v úvode privítal prítomných a hostí. Podujatia sa zúčastnili malí škôlkari mesta,  učiteľky, ako aj rodičia a starí rodičia. Z predstaviteľov mesta podujatie poctila poslankyňa  a predsedníčka kultúrnej komisie mests. zastupiteľstva Mgr. IldikóLaposová,  poslanec TTSK a riaditeľ ZŠ  Bélu Bartóka s vjm. PaedDr. Marian Soóky. Slávnosti sa zúčastnili okrem divákov aj  deti z mestských materských škôl, ktoré sa tento rok stali  finalistami a aj víťazmi súťaže:  Farkas Bence, Fekete Bence, BakaBalázs,Csölle Dorka a Marczibál András, z MŠ s vjm. zo Železničnej ulice. Je tu taký pekný zvyk, že MsKS im pripraví sladkú odmenu, veľkú čokoládu a všetkým celé publikum zatlieska. Sladké pohostenie však dostanú všetci účastníci. Stručné informácie z histórie súťaže predniesla riaditeľka ŽOS  Mgr.Jana Svetlovská a výstavu netradične otvorila  odborná metodička ŽOS  PhDr. Dagmar Madarásová. Interaktívnym spôsobom deti oboznámila s dianím na vernisáži, s počtom zúčastnených detí i krajín a potom spoločne s deťmi a vzácnymi hosťami – prestrihli krásnu stuhu. Výstava je otvorená do 26. X. 2018 v aule MsKS – kto ju nevidel nech tam beží. Oplatí sa.

Súčasťou podujatia je aj exkluzívny farebný katalóg v troch jazykoch /slovensky, maďarsky a anglicky/, ktorý má takmer 100 strán, všetky víťazné obrázky sú publikované. Organizátormi podujatia sú Žitnoostrovské osvetové stredisko, zriaďovateľ je Trnavský samosprávny kraj   a MSKS Veľký Meder.

j-sve

Foto: žos : jAs

englisch  magyar  slovenčina