Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl

Klub zdravia

Je to už dobre zavedená značka Osvety. Venujeme pozornosť a priestor predovšetkým tzv. marginalizovaným skupinám v oblasti zdravého životného štýlu. Sú to predovšetkým ženy na dôchodku /teda my by sme privítali aj viac mužov, ale tí z a t i a ľ záujem až tak neprejavujú...:(( / a zdravotne oslabení ľudia. Cvičenia s prvkami jogy a tajči, relaxácie, zamerané na vedomé dýchanie sa uskutočňujú spravidla dvakrát v týždni – popoludní, alebo podľa potreby , napríklad vo forme víkendových stretnutí. Tieto svojpomocné skupiny

nezaťažujú rozpočet osvety, ale významne ovplyvňujú zdravotný stav každého účastníka a samozrejme aj zmysluplné využívanie voľného času.

englisch  magyar  slovenčina