Významné udalosti, osobnosti, národná a regionálna identita, vlastenectvo Naša republika má narodeniny Výročie Ústavy Slovenskej republiky
streda, 31 január 2018 00:00

Naša republika má narodeniny - Radostná atmosféra v kultúrnom stredisku - Na počesť významných jubileí Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Radostná atmosféra v kultúrnom stredisku

Na počesť významných jubileí 

 

        Už sa stalo tradíciou, že sa pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky stretávame v slávnostnom a veselom tóne v kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi. Tohtoročné stretnutie bolo predsa len výnimočné – SLOVENSKÁ REPUBLIKA slávila 1. januára XXV. výročie a tento rok si pripomíname aj 100. výročie založenia ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Dvojjazyčný scenár bol venovaný najväčšej osobnosti slovenských moderných dejín a to MILANOVI RASTISLAVOVI ŠTEFÁNIKOVI, ktorý sa pod založenie ČESKOSLOVENSKA podpísal veľmi výrazne. A to nielen perom, ale celým svojim životom. Málokto však tuší, že pred tým ako odišiel do ďalekého sveta, zastavil sa na rok aj v našom okrese. Do šamorínskej evanjelickej školy nastúpil ako deväťročný s cieľom osvojiť si maďarský jazyk. Slávnostná akadémia -  XXV. NAŠA REPUBLIKA MÁ NARODENINY- sa uskutočnila 25. I. 2018. Po štrnásťročnej, veľmi dobrej tradícií /vo Veľkom Mederi/, by sa dalo predpokladať, že nás tu už nič nemôže prekvapiť. A predsa! Verili by ste, že na toto pódium sa zmestí 134 účinkujúcich!? Veru, toľko žiakov a študentov sa vystriedalo v programe. A to nie v hocijakom! Jednotlivé školy, pedagógovia, vedúci krúžkov, ale aj samotné deti a mládež si dali veľmi záležať. Úvod patril poetickému slovu v slovenskom i maďarskom jazyku, v prednese Annamárii Csókovej, Kristíne Tamásovej a Viktórii Barta z Obchodnej akadémie. Všetky pripravila Mgr. Monika Vargová. Nasledovali ľudové piesne tiež v oboch jazykoch: Angelika Kurdi, Bobkovič Lotti, Virág Zsoldos a Dominka Ujvári zo ZUŠ J. Janigu, ktoré pripravila učiteľka spevu Adriana Szabóová. Ucelený program na pódium priniesla ZŠ J.A. Komenského – spevácky zbor Amosko, dramatický súbor Severka, ako aj nový folklórny súbor tých najmenších žiakov. Pásmo poézie a piesní, v doprovode mimoriadnych hudobníkov - bratov Illésovcov zaujali veľkých i malých. Zvlášť dojímavé bolo tanečné vystúpenie, keď sa medzi tanečníkmi objavil Márk Patasi na inv. vozíku v sprievode Nóriky Varga. S radosťou a oduševnením ako tancovali sa stali rovnocennými členmi skupiny. Hlboká poklona všetkým, ktorí stoja za týmto nevšedným činom. Pod tento pestrý program sa autorsky podpísali Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Milada Kosár Egrecká a Ing. Lucia Tamási. Nasledovala už známa speváčka Viktória Zsoldos, niekoľkonásobná víťazka aj celoštátnych súťaží, zo ZŠ s vjm. Bélu Bartóka. S kyticou maďarských ľudových piesní prišla spevácka skupine IGRICEK a následne pódium patrilo novej a veľmi úspešnej skupina Pacsirták. Tento rok nás budú reprezentovať na medz.súťaži v Budapešti. Všetkých odborne vedie Mgr. Éva Varga.  Postupom času sa program dostával do finále. Spojená špeciálna škola s vjm. v Okoči prispela mimoriadnym vstupom – mladší žiaci ľudovým tancom a tí starší predviedli tradičnú rómsku kultúru s významnou pomocou pedagogičky Mgr. Ildikó Hrubej. V závere čakal na divákov bonbónik – v podobe vystúpenia tanečného štúdia Südi Iringó – z Obchodnej akadémie Veľký Meder, ktoré spečatilo výbornú atmosféru v sále s pásmom latinsko-amerických tancov.

Podujatie za účasti vzácnych hostí – JUDr. Samuela Lojkoviča, primátora mesta, Mgr. Mariána Soókyho, poslanca TTSK a riaditeľa ZŠ s vjm. B. Bartóka, Mgr. M. Estergájošovej, riaditeľky ZŠ J.A. Komenského, Mgr.  A. Horváthovej, riaditeľky Obch. akadémie a gymnázia, ako aj pána starostu Frigyes Matúsa z obce Baloň je veľkým dôkazom skutočnosti aké veľké veci sa dejú, keď sa spojí úsilie veľkých i malých. Všetkým posielame úprimnú vďaku.

Akadémiu v spolupráci menovaných škôl pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/ s MsKS Veľký Meder.

 

jana svetlovská

englisch  magyar  slovenčina