Významné udalosti, osobnosti, národná a regionálna identita, vlastenectvo Naša republika má narodeniny Výročie Ústavy Slovenskej republiky
piatok, 06 október 2017 00:00

Ďakujme za Hurbana! Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Ďakujme za Hurbana!

 

Slávnostná akadémia v Dunajskej Strede

 

Rok 2017  bol predsedom TTSK Tiborom Mikušom vyhlásený za ROK JOZEFA MILOSLAVA HURBANA pri príležitosti 200. jubilea jeho narodenia. Na počesť tohto velikána slovenského národa Žitnoostrovské osvetové stredisko/zriaďovateľ TTSK/ organizovalo počas roka viacero podujatí. Slávnostným ukončením cyklu bola okresná akadémia v chráme evanjelickej a.v. cirkvi v Dunajskej Strede  dňa 28. IX. 2017.

Prítomných žiakov,  študentov, pedagógov a zvlášť pani riadteľku ZŠ J.A. Komenského vo Veľkom Mederi Mgr. Máriu Estergájošovú privítala riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Krátkou prednáškou im priblížila J. M. Hurbana nielen ako kňaza či politika, neúnavného národovca či novinára a osvetára, ale predovšetkým ako výnimočne duchaplného  človeka plného ľudskosti, ktorý mal nesmierne rád svoju rodinu, svojich veriacich v Hlbokom. Záverom príhovoru, pozvala všetky školy, aby organizovali výlety do spomínanej čarovnej dedinky na Záhorí – do Hlbokého.

V hodnotnom kultúrnom programe vystúpila hudobníčka a pedagogička ZUŠ v D. Strede Mgr. Zuzana Bazsó - Horváthová so  skladbami  majstrov hrou  na  priečnej flaute. Milým prekvapením bol príspevok zo Strednej školy zdravotníckej s vjm. v D. Strede. Krisztína Állová,  Eva Csizmadiová a  Klaudia Kukumbergová vystúpili s pásmom hudby a umeleckého slova.  Predniesli úryvok z diela J.M. Hurbana -  Olejkár s gitarovým sprievodom. Pripravila ich Mgr. Mária Töröková.  Zlatým klincom programu bol spevácky zbor   Amosko zo  ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi. Nevšedná formácia tých najmenších školákov, ktorí zaspievali Kohenovu skladbu Haleluja a následne  celú kyticu slovenských národných piesní, ktoré dopĺňala recitácia – Hurbanove verše, tvorba slovenských autorov . Tu sa  pridali aj starší žiaci. Pôsobivé literárno-hudobné pásmo pripravili  učiteľky Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Milada Egrecká, Ing. Lucia Tamási. Aj pri takýchto okresných podujatiach vidieť, ako práca pedagógov tejto školy, malých a veľkých školákov vysoko prekračujú priemer. Je skutočne zaujímavé aké krásne výsledky dosahuje základná škola, ktorá sa radí k tým menším. Mederčania máte byť na čo hrdí!  Celý čas na klavíri štvorručne sprevádzali talentovaní a už známi hudobníci  bratia Martin a Viktor  Illésovci. V programe nasledovala   úspešná recitátorka Laura Hegedüsová – s básňou Modlitba pre Slovensko, M. Rúfusa zo  ZŠ Smetanov háj, ktorú pripravila Mgr. Zuzana Brathová. Pokračoval  študent ZUŠ Samuel Új husľovou skladbou a následne sprevádzal aj spev ľudovej piesne

L. Hegedűsovej, pripravila ich hudobná pedagogička Zuzana Ráczová.

V scenári programu, ktorý konferovala Linda Gálffyová z Gymnázia L.Dúbravu boli mnohé informácie zo života a diela J.M. Hurbana zdôraznené  obecenstvu zaujímavejším spôsobom ako v učebniciach.

 

Záver   tohto dôstojného programu  patril Zuzane Bazsó Horváthovej, ktorá zahrala skladbu G. W. F. Hegela  Gavossa.

Podujatie, organizované v spolupráci s Evanjelickým a.v. farským úradom v D. Strede  sa uskutočnilo v roku 500. jubilea Reformácie, ktoré sa v tomto roku slávi na celom svete a aj u nás na Slovensku.

 

Jana Svetlovská

Foto: ŽOS

 

englisch  magyar  slovenčina