Významné udalosti, osobnosti, národná a regionálna identita, vlastenectvo Naša republika má narodeniny Výročie Ústavy Slovenskej republiky
pondelok, 02 október 2017 00:00

Exkurzia v múzeu pekla nestačí ... Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Exkurzia v múzeu pekla nestačí ...

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

 

     V januári od roku 2005 – presne 27. I.  si každoročne pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deňbol v roku 1945 oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime a práve preto bol určený na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov za medzinárodný deň pripomienky smutných vojnových udalosti.

     Dnes sa veľa hovorí o potrebe zaradiť opätovne kapitoly z dejín Európy, hlavne z histórie vojen do školských osnov. Dokonca je tu požiadavka, aby študenti v rámci vyučovacích osnov navštívili Osvienčim, bývalý koncentračný tábor v Poľsku. Pravda je taká, že z dejepisov po politických zmenách v našej republike vypadli mnohé fakty a kapitoly, ktoré sa „niekomu“ zdali zbytočné či socialistické. A tak nám vyrástla generácia, ktorá o skutočných faktoch besnenia fašistov ani netuší. Zaujímavé pre nich sú skôr nacistické symboly, ku ktorým sa mnohí mladí hlásia, ktoré sa dokonca stali módnymi prvkami... Žiaľ. Nie je zriedkavá situácia, že vnuk ani nevie o tom, že jeho pradedko bojoval v Slovenskom národnom povstaní, lebo aj o tejto nesmierne dôležitej historickej udalosti Slovenska sa v škole veľa deti nedozvedia. Tým pádom ani netušia, že na Slovensku práve po potlačení Povstania bolo vypálených vyše 90 dedín a osád, že na Slovensku je 211 masových hrobov s 5395 obeťami. Nevedia ani o tom, že v obci Nemecká za Banskou Bystricou spaľovali ľudí, a to aj ženy a malé deti, vo vápennej peci. Prečo aj malé babätká z obcí, ktoré sa pridali k odboju? No len tak, strach bol týmto presvedčivejší, účinnejší ... Pamätná izba v Nemeckej aj s tou vápennou pecou stojí v obci dodnes. Bolo by veľmi vhodné, keby naše deti s učiteľmi toto pietne a veľmi silné miesto navštívili. Pre formovanie ich vedomia by takáto exkurzia dala viac, ako vedieť naspamäť všetky dáta z učebnice. Ako sme už informovali v našich novinách pamätník a múzeum obetí fašizmu stojí aj v našom kraji, v neďalekej Seredi. Tu bol zriadený koncom septembra v roku 1941, v časti vojenského objektu, pracovný tábor a fungoval do konca vojny. Postupom času sa menil na koncentrák. Boli tu sústredení Židia a nepriatelia režimu z takmer celej oblasti vtedajšieho západného Slovenska. Dnes je tu zriadené múzeum, aj ako vzdelávacie stredisko. Galantské osvetové stredisko /zriaď. TTSK/ z archívnych podkladov vytvorilo expozíciu textov a dobových fotografií s touto témou, ktorá je v slovenskom i maďarskom jazyku na veľkoplošných paneloch. Zapožičalo ju v októbri m.r. Osvete v Dunajskej Strede. Cyklus výstav spojených s prednáškou sa v našom okrese ukončil v januári. Putovnú výstavu vzhliadlo takmer 3500 študentov na 17 školách okresu. Zaujímavé boli reakcie z niektorých škôl, keď na adresu Žitnoostrovského osvetového strediska, /zriaďovateľTTSK/ prichádzali, okrem štatistických čísel aj mnohé ďakovné odozvy. Aj keď vieme, že jedna výstava či exkurzia v tomto prípade nestačí, predsa sme spoločne niečo začali.  V niektorých školách boli zorganizované aj sprievodné podujatia, na besedy boli pozvaní významní predstavitelia Židovskej obce v Dunajskej Strede Ing. TiborKornfeld, či pán Stern, ako napríklad na Súkromnom gymnáziu s vjm v Dunajskej Strede. O reakciách študentov Strednej odbornej školy s vjm. GyuluSzabóa v Dunajskej Strede nám napísala Mgr. Anita Bábicsová. V časovom predstihu práve z tejto školy   študenti navštívili aj historický židovský cintorín v Dunajskej Strede, kde im bol poskytnutý aj odborný výklad. Na Obchodnej akadémii a gymnáziu s vjm vo Veľkom Mederi   Mgr. Zoltán Csémi zorganizoval netradičné hodiny občianskej náuky nielen pre svojich študentov, ale aj pre ôsmakov a deviatakov zo ZŠ J. Á. Komenského.V Súkromnejhotelovej akadémii a Súkromnej strednej odbornej škole SD Jednota v Šamoríne, ako nám napísala PaedDr. Soňa Zakariásová, si pripravili tematické prednášky k tejto výstave, ktoré deti veľmi zaujali.

     Aj táto odozva svedčí o tom, že našich mladých novodobá história zaujíma a nestotožňujú sa s rastúcim extrémizmom, ako je všeobecná mienka. Deťom a mládeži sa treba venovať, rozprávať sa s nimi,  oboznámiť ich nielen s faktami a dátumami, ale hlavne s celými príbehmi ľudí, ktorých sa toto všetko dotklo.

Ešte mnohí z nich žijú medzi nami. Napríklad aj tí, ktorí sa v koncentračnom tábore narodili...

Načúvajme im.

englisch  magyar  slovenčina