Významné udalosti, osobnosti, národná a regionálna identita, vlastenectvo Naša republika má narodeniny Výročie Ústavy Slovenskej republiky
štvrtok, 14 september 2017 00:00

Od Povstania je už 73 rokov ... Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Od Povstania je už 73 rokov ...

Dňa 28. augusta 2017 sa v Dunajskej Strede pri Pomníku obetiam fašizmu uskutočnila pietna slávnosť pri príležitosti 73. výročia vypuknutia  SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA. 

Podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia - Konrád Rigó, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny,  Jakub Slobodník z Odboru kultúry TTSK, Jozef Jánsky, predseda Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Juraj Morvay, prednosta Okresného úradu aZoltán Horváth, viceprimátor mesta Dunajská Streda.

V úvode slávnosti zaznela štátna hymna a kultúrnym programom prispeli -  hudobný pedagóg  Juraj Šabo a jeho otec  Jozef Šabo skladbami majstrov hrou na trúbke. Po hudobnej skladbe Tamara Antal, študentka Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, zarecitovala  báseň Spomienka od  Andreja Plávku. Študentku pripravila pedagogička Mgr. Dana Balážiová. 

Prítomnému zhromaždeniu sa prihovoril v slovenskom i maďarskom jazyku Konrád Rigó, štátny tajomník MK SR. Vyzdvihol posolstvo Povstania z roku 1944 ako totálne odmietnutie fašistického teroru v čase II. svetovej vojny, do ktorého sa okrem príslušníkov slovenského národa zapojili aj účastníci mnohých iných národov Európy. Zdôraznil fakt a potrebu hovoriť o tejto téme najmä s mladými ľuďmi, aby sa im dostávali  pravdivé informácie o tom, čo fašizmus a novodobý extrémizmus prináša do ľudskej spoločnosti a aké nebezpečenstvá tu hrozia. Ďalším rečníkom slávnosti bol  Jozef Jánsky, predseda OV Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, ktorý svojimi slovami premostil odkaz Povstania z pred 73 rokmi do dnešnej doby, do dnešnej celospoločenskej ba celosvetovej problematiky narastajúceho extrémizmu. V ďalšom programe nasledoval akt kladenia vencov v spolupráci s vojakmi  čestnej stráže zo Serede. Je potešujúce, že počet účastníkov tohto podujatia  nám z roka na rok narastá a obraz zvyšujúceho sa počtu vencov a kytíc na pamätníku vyzýva aj náhodných okoloidúcich k zamysleniu, k uisteniu, že 29. august nie je len taký „nejaký“  deň štátneho voľna, ale významný sviatok, je to živý pamätník mimoriadnej a obzvlášť hrdinskej udalosti v našej histórii.  V závere osláv 73. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania odznela slovenská hymnická pieseň  Karola Kuzmányho  Kto za pravdu horí.

Podujatie spoluorganizovali: Mesto Dunajská Streda, Žitnoostrovské osvetové stredisko, ZO SZPB, Okresný úrad Dunajská Streda a Dom Matice slovenskej v Dunajskej Strede.                                                                               

englisch  magyar  slovenčina