Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality,
štvrtok, 05 október 2017 00:00

Pozvánka - ČAROVANIE Z PAPIERA - tvorivá dielňa s environmentálnou tematikou pre pedagógov škôl a vychovávateľov v DSS okresu Dunajská Streda - v rámci Týždňa celoživotného učenia dospelých Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Návratka

 

 

   P R I H L Á Š K A

 

 

ČAROVANIE Z PAPIERA

 

– tvorivá dielňa s environmentálnou tematikou - 12. októbra 2017 o 9.00 hod.

v Kreatívnom klube Žitnoostrovského osvetového strediska /vo dvore budovy/.

 

 

 

Názov a adresa školy/ DSS:

Meno a priezvisko koordinátora/účastníka:

Kontakt na koordinátora/účastníka:

telefón:

email:

 

 

 

 

 

 

 

englisch  magyar  slovenčina