Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality,

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality

Podradené kategórie

Zdravý životný štýl

Klub zdravia

Je to už dobre zavedená značka Osvety. Venujeme pozornosť a priestor predovšetkým tzv. marginalizovaným skupinám v oblasti zdravého životného štýlu. Sú to predovšetkým ženy na dôchodku /teda my by sme privítali aj viac mužov, ale tí z a t i a ľ záujem až tak neprejavujú...:(( / a zdravotne oslabení ľudia. Cvičenia s prvkami jogy a tajči, relaxácie, zamerané na vedomé dýchanie sa uskutočňujú spravidla dvakrát v týždni – popoludní, alebo podľa potreby , napríklad vo forme víkendových stretnutí. Tieto svojpomocné skupiny

nezaťažujú rozpočet osvety, ale významne ovplyvňujú zdravotný stav každého účastníka a samozrejme aj zmysluplné využívanie voľného času.

Zobraziť položky...
pondelok, 14 marec 2016 01:00

Prevencia v materskej škole Doporučený

Prevencia v materskej škole Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede a konkrétne známa preventistka Mgr. Sabina Baloghová v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ s metodičkou…
streda, 08 apríl 2015 13:38

Deti v Okoči sa školili Doporučený

Deti v Okoči sa školili   Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede, menovite už veľmi populárna preventistka Mgr. Sabina Baloghová v spolupráci o Žitnoostrovským…
streda, 04 marec 2015 11:08

Prevencia kriminality Doporučený

Prevencia kriminality   Aj Dunajská Streda sa tento rok zapája do celoštátneho programu pod názvom Mesto prevencie, cieľom ktorého je…
pondelok, 15 december 2014 12:25

Prevencia v Gabčíkove Doporučený

Prevencia v Gabčíkove   Prevencia kriminality a vzniku závislosti dnes ťahá „za kratší koniec". V prípade, že z dennodennej reklamy,…

englisch  magyar  slovenčina