GALLERY NOVA
štvrtok, 14 december 2017 00:00

Július Vontszemű - fotograf zázrakov všedného života Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Július Vontszemű   -  fotograf zázrakov všedného života

 

Autorská výstava v GALLERY NOVA

 

Rodák z Dunajskej Stredy /1974/ ešte pred niekoľkými rokmi vôbec netušil, že bude otvárať svoju autorskú výstavu v galérii. Že jeho fotografie získajú prestížne ocenenia, že budú zaradené do turistických katalógov a dokonca do mimoriadnej knihy... A čo je najdôležitejšie, že jeho fotografie zaujmú tisíce a tisíce ľudí... A nielen na prestížnej internetovej stránke   Dunaszerdahely Képekben - Dunajská Streda v obrazoch, ktorej zakladateľom a správcom od roku 2009 je náš autor .

Na profesionálnu dráhu sa   JÚLIUS VONTSZEMŰ pripravoval v oblasti elektrotechniky a strojárstva. Život mu však pripravil aj mnohé prekvapenia a tak pracoval a pracuje aj v iných sférach v okresnom meste. Zrejme už dávno si uvedomil, že svet okolo neho nie je len prvoplánový, to čo človek v behu za svojimi povinnosťami vidí, ako sa hovorí „na prvý pohľad“. Postupom času si začal uvedomovať, že každá situácia v živote človeka, ale aj spoločnosti má svoje hĺbky, chute a vône. Možno práve vtedy sa mu prihovorila sféra umenia, „maľovanie svetlom“ , ako sa zvykne hovoriť fotografovaniu. Na rozdiel od iných ľudí, ktorí si zakladajú na vysokej a drahej technike, on začal fotiť mobilom, neskôr prvým aparátom. A práve v prípade Júliusa Vontszeműho jasne vidieť, že kvalitná fotografia sa nezakladá na drahých aparátoch, ale na špecifickom videní sveta, skutočnosti, že ten kto stlačí spúšť „vidí“ a nielen očami, ale aj srdcom. A Július Vontzszemü disponuje takýmito vzácnymi darmi. Jeho umelecké fotografie však prinášajú vždy aj pridanú hodnotu – atmosféru, pocit, niekedy aj sny foteného...

 

Sú to z á z r a k y  všedného dňa.

 

Vernisáž výberu z tvorby J. Vontszeműho sa uskutočnila v mimoriadny deň – na svätého Mikuláša 6. decembra 2017 v GALLERY NOVA. Pred nebývalým početným publikom skladby majstrov a vianočné koledy zahral na husliach SAMUEL UJ, poslucháč ZUŠ v Dunajskej Strede, ktorého vedie hudobná pedagogička Mgr. Zuzana Ráczová. Prítomných privítala riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Výstavu otvorila výtvarníčka MÁRIA SZAKÁLL, ktorá okrem iného zdôraznila samotný umelecký rast autora, nesmierne pútavú a úprimnú sociálnu výpoveď mnohých fotografií, ale aj tých, ktoré zvečňujú momenty z prírody a zvlášť fotografie vtáctva. Osobitnú a veľmi silnú kapitolu jeho tvorby zohráva život v okresnom meste.

Gyuszi, ako nášho autora volajú blízki, je majstrom zachytenia atmosféry, ktorá je umocnená v danom okamihu a nikdy sa nezopakuje. O to väčšiu hodnotu má jeho fotografia. Internetová stránka, ktorú vedie sa stáva neformálnou kronikou mesta. Taktiež je pozoruhodné a vôbec nie náhodné, že práve jeho fotografie dotvárajú trojjazyčnú knihu ‎Storm: thbeginning - Búrka: Začiatky - Vihar: a kezdetek.Aj Nagy Attila zaradil jeho fotografie do prestížnej knihy Dunaszerdahely Emlékhelyei - Pamiatky Dunajskej Stredy.

Slávnostného večera sa zúčastnil aj poslanec mesta Dunajská Streda a predseda jeho Kultúrnej rady ATTILA KARAFA. Do galérie prišiel veľký počet ľudí – takmer do stovky - a niektorí cestovali aj zo vzdialenejších miest kraja. Podujatie organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Metodičkou podujatie bola Mgr. Renáta Sándor.

-         j.sve-

Foto: j.kristína svetlovská

englisch  magyar  slovenčina