GALLERY NOVA
štvrtok, 17 september 2015 02:00

Vernisáž - Rácz Ladislav Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V Gallery Nova - obrazy Laciho Rácza

 

Spomienky a vízie

 

V galérii Žitnoostrovského osvetového strediska v GALLERY NOVA /zriaďovateľ TTSK/ sa dňa 9. IX. 2015 v podvečerných hodinách uskutočnila vernisáž výstavy obrazov pod názvom KRAJINA, ČLOVEK a maliarske vízie, autora Laciho Rácza, in memoriam. /*1943 + 2011/ V úvode slávnosti na husliach zahral talentovaný   študent ZUŠ Dunajská Streda skladbu J. S. Bacha Bourree. Kurátorom výstavy je Dr. Bohumír Bachratý, kunzihostorik, ale aj dlhoročný priateľ a spolupracovník autora.

 

Rozprávať o živote výtvarníka a osvetára Laciho Rácza a o diele, ktoré tu po sebe zanechal, a tým sa nemyslí iba výtvarníctvo, nie je ťažké. Pretože on, ani jednu príležitosť nenechal nevyužitú. V osvetovom stredisku v Dunajskej Strede, ktoré počas 55 rokov svojej existencie viackrát menilo názov, on pôsobil celých štyridsať rokov. Za ten čas, samozrejme, svoje meno nemenil, ale ani charakter ... Stále ten istý, ochotný, spoľahlivý, podporujúci, obetavý pracovník a pokojný, priateľský kolega. Jeho nesmierne úsilie nezostalo ohraničené časom, je živé a neustále prináša svoje ovocie ... Aj teraz. Boli to nespočetné výstavy a krásne vernisáže, katalógy, výtvarné tábory s bohatým programom a s významnými osobnosťami výtvarného umenia, súťaže – okresné, krajské, celoštátne, ale aj medzinárodné. Neúnavne sa venoval talentovaným deťom a mládeži, z ktorých dnes sú už mnohí úspešní, aj medzinárodne uznávaní,   umelci. A predovšetkým sú to Žitnoostrovské pastelky. Známe už aj vo svete, práve Laci Rácz bol ich výrazným a nezastupiteľným spoluzakladateľom. Táto súťaž sa stala jeho srdcovkou... Treba však zdôrazniť, že nie len to. Tradícia tejto medzinárodnej súťaže bola niekoľkokrát ohrozená a práve Laci, spoľahlivý a zodpovedný metodik, sa vtedy snažil aj o nemožné - aby sa krásna myšlienka nestratila v čase. Patrí mu za to veľká vďaka.

 

Bohumír Bachratý na adresu jeho umenia v príhovore okrem iného uviedol :

„ Dnes vám predkladáme pôsobivý a kvalitný výber z diela, z rokov 1972 - 2009. Ťažiskom jeho tvorby bola krajinomaľba. Prírodné inšpirácie. Dávne dedičstvo maďarského plenérizmu. Žitný ostrov : Dunaj veľký aj Malý. Polia, lúky, stromy a kvety. Podoby a nálady krajiny. Jej jasné i tlmené farby a svetlá. Jej ticho, pokoj a harmónia ale aj dynamika živlov. Vietor i súmrak v krajine. Človek - maliar v krajine, ktorú L. Rácz dôverne poznal a mal rád. S pokorou vstupoval do nej. Bol v nej. Táto krajina žila sama o sebe i v ľudských súvislostiach, v maliarskom poznaní i vedomí, v predstavách i snoch. Preto od roku 2000 maľoval mnohé čarovné krajinárske vízie. Od realizmu a impresie prešiel k polohám expresie i abstrakcie. Dokázal vytvoriť tajomné-magické kompozície. Obrazy zviditeľňujúce neviditeľné. To, čo je nielen v očiach, ale hlavne v citlivej duši a v srdci človeka i maliara svojej žitnoostrovskej zeme, vody, vzduchu i ohňa života, premien a plynutia. Spočiatku L. Rácz maľoval "priznané" žitnoostrovské krajiny. Potom farebné krajinárske nálady. Diela zobrazujúce krajinu i krajinárske meditácie - monochrómy. V závere jeho predčasne ukončenej tvorby to boli "Vízie", "Krajiny bez názvu" a "Iné krajiny". Nové, magické obrazy krajiny z hĺbky i z času a priestoru, v ktorom maliar videl "za diaľkou diaľku" a za svetom tu, možno aj ono nekonečno a večnosť. Škoda, veľká škoda že maliarske dielo L. Rácza je už ukončené . My však nezabúdame ... “

Treba však zdôrazniť aj fakt, že samotné Žitnoostrovské osvetové stredisko malo šťastie, že práve výtvarníctvo viedol odborník, výtvarník a zanietený metodik, ktorého pracovná činnosť nebola meraná úradnou pracovnou dobou. Nesmierne mu záležalo na vyhľadávaní talentov – a to nie nielen tých mladých. Bol a zostáva váženou osobnosťou v histórii Osvety , ale aj v oblasti výtvarníctva a to nielen v Dunajskej Strede, nielen v regióne Trnavského kraja, ale aj celého Slovenska. Na vernisáž jeho prvej výstavy vo Vermesovej vile - tiež in memoriam - prišlo veľa ľudí, prišli aj bývalí kolegovia a priatelia. Z názorov jeden za všetkých: „Robili sme s ním, žili sme s ním, stretávali sa s ním a predsa sme nevedeli, že Laci bol aj veľký maliar... klobúk dole.“

Teraz už vieme.

Súčasťou výstavy je aj bohatý celofarebný katalóg toho najlepšieho z tvorby autora, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. Iniciátorkou výstavy i katalógu je manželka - Anita Ráczová a rodina, predovšetkým syn René. Výstavu si môžete v GALLERY NOVA bezplatne pozrieť do 5. X. 2015.

 

jana svetlovská

Foto archív autorky

englisch  magyar  slovenčina