Výtvarné spektrum

Výtvarné spektrum

Okresná a krajská súťaž neprofesionálnych výtvarníkov

Poslaním súťaže je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu, ponúknuť priestor na vzájomnú konfrontáciu, možnosti na prezentáciu umenia neprofesionálnych výtvarníkov najprv okresu Dunajská Streda a následne Trnavského samosprávneho kraja. Motivuje ich v novej činnosti a tých úspešných posúva vpred na ďalšie súťaže. Propozície súťaže vysiela a garantuje Národné osvetové centrum. /www.nocka.sk/ vysielame v decembri na súťažný ročník nasledujúceho roka, uzávierka je spravidla v marci a vyhlásenie výsledkov v apríli.
Súťaž má viacero kategórií - podľa veku, podľa vzdelania /s výtvarným vzdelaním alebo bez/ a kategóriu insitné umenie. Každý rok vydávame farebný katalóg s dvojjazyčným /slov+maď./ textom. Slávnostná vernisáž výstavy sa koná v Galérii Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede aj vďaka veľkorysej podpore sponzorov z radov podnikateľov regiónu.

                                                              P r o p…
piatok, 11 máj 2018 00:00

XXI. Výtvarné spektrum 2018 - Hľadanie a nachádzanie Doporučený

XXI. Výtvarné spektrum 2018 Hľadanie a nachádzanie V rámci Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnil už XXI. ročník súťaže neprofesionálnych výtvarníkov dňa 3.…
P r o p o z í c i e okresnej tvorivej súťaže a výstavy amatérskej výtvarnej tvorby XXI. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 – Dunajská Streda  …
P r o p o z í c i e krajskej tvorivej súťaže a výstavy amatérskej výtvarnej tvorby XXI. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 – Dunajská Streda  …
štvrtok, 11 máj 2017 02:00

Palety farieb a radosti - XX . Výtvarné spektrum 2017 Doporučený

XX . Výtvarné spektrum 2017 Palety farieb a radosti   Jubilejný XX. ročník súťaže neprofesionálnych výtvarníkov sa uskutočnil 4. V. 2017…
streda, 19 apríl 2017 02:00

Ocenení autori - XX. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 Doporučený

XX. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 OCENENÍ AUTORI - krajské kolo   Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov…
piatok, 03 marec 2017 01:00

OZNAM -predĺženie uzávierky súťaže Doporučený

Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom v Dunajskej Strede aj tento rok vyhlasuje okresnú súťaž vo výtvarnej tvorbe pre neprofesionálnych umelcov. Každoročne…
pondelok, 09 január 2017 01:00

XX. Výtvarné spektrum 2017 Doporučený

P r o p o z í c i e okresnej tvorivej súťaže a výstavy amatérskej výtvarnej tvorby XX. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 – Dunajská Streda…
utorok, 27 september 2016 02:00

spektrum - propozície 2016 Doporučený

P r o p o z í c i e krajskej tvorivej súťaže a výstavy amatérskej výtvarnej tvorby XIX. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 – Dunajská Streda…

englisch  magyar  slovenčina