Malujeme s Líviou - Mandaly

Malujeme s Líviou - Mandaly

Už takmer rok , raz do mesiaca, sa stretávajú dospelí nadšenci kreslenia s pastelkami. Mgr. Lívia Karika, výtvarná pedagogička a umelkyňa. Lívia už dlhé roky spolupracovala s L. Ráczom a stala sa niekoľkonásobnou víťazkou Výtvarného spektra, osveta jej pripravila aj niekoľko výstav – autorských či kolektívnych. Jej pôsobivé duchovné obrazy obdivujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vždy s veľkým úspechom. Aj to bola záruka kvality, pustiť sa spoločne do tejto aktivity. Vďaka spomínaným stretnutiam Lívia odovzdáva svojim žiačkam /a aj žiakovi ... J/ to čo sa už roky učí v Budapešti. Zámerom stretnutí je kreslenie mandál – farebných kruhových obrázkov na čiernom kartóne. O tom, s akým úspechom - Vás možno raz presvedčíme na niektorej výstave členov krúžku v Gallery Nova...

englisch  magyar  slovenčina