FOTO -VÝTVARNÍCTVO - VÝSTAVY
štvrtok, 13 december 2018 00:00

ISTER fotoklub pri Žitnoostrovskom osvetovom stredisku Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Návrat k starým osvedčeným tradíciám. Klubové stretnutia neprofesionálnych fotografov majú v Dunajskej Strede na osvete už takmer 5O ročnú tradíciu. Pravda je taká, že bývalý kolega Laci Rácz, výtvarník a metodik založil prvý klub, v ktorom sa stretávali nadšenci z celého západoslovenského kraja, ba dokonca aj zo zahraničia. Však po rokoch mnohých zmien, klubová činnosť v tejto oblasti v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku stagnovala, či lepšie povedané len tak „prežívala“. A to aj napriek tomu, že výsledky zo súťaže AMFO napovedali niečo iné. Mnohí naši víťazi, hlavne za ostatných dvadsať rokov, dosiahli medzinárodné ocenenia, ich práce sú uverejňované v prestížnych publikáciách, majú pútavé autorské výstavy doma i v zahraničí, alebo sa z neprofesionálnych umelcov stali postupom času profesionáli, ktorých fotografovanie živí. Osveta v Dunajskej Strede vedie aj komorné výstavné priestory GALLERY NOVA, o ktoré je nebývalý záujem a dobré meno šíri aj za hranicami republiky. Aj to je bonus pre tvorivých ľudí v oblasti fotografie či výtvarníctva. Už celé desaťročie je tu bohatá ponuka na autorskú či kolektívnu výstavu, semináre, tvorivé dielne. Jedno také stretnutie sa práve konalo v klubovni Osvety v závere tohto roka. Záujemcovia o súvislú odbornú činnosť, tvorivosť a vzdelávanie sa stretli s fotografmi, zakladateľmi podobnej aktivity v Galante, kde už klub dosiahol viac ako 4O ročnú tradíciu. Medzi nás prišli Jozef Keppert, bývalý predseda Foto-klubu Galanta a držiteľ viacerých ocenení, organizátor početných výstav, tvorivých táborov a seminárov a Ervin Barczi, dlhoročný člen klubu s bohatými skúsenosťami v tej istej oblasti. Obaja sú už niekoľko rokov členmi okresnej poroty AMFO. Fotografi z nášho okresu si vypočuli cenné rady a nápady, bohaté skúsenosti z činnosti umeleckej, ale aj organizačnej.

J. Keppert okrem iného uviedol:

„Je nutné osvojiť si základy a všeobecne rešpektovanú teóriu umenia a osobitne vizuálnej kultúry. Dôraz kladiem aj na osobný seriózny prístup k fotografovaniu. Nie náhodilú tvorbu, kedy sa mi chce. Pre dobrý výsledok treba veľa vecí obetovať a v poradí dôležitosti - fotografia musí byť medzi najdôležitejšími. Tvoriť sa nedá len príležitostne. Nie je to ľahké rozhodovanie. Sledovanie odbornej literatúry a využívanie nových možností sociálnych sietí je dnes už tiež povinné. “ Spolu s E. Barczim ponúkli prítomným odbornú podporu pri tvorbe, pri rozbore fotografií, prípravu výstav, katalógov a špeciálne pri autorskej tvorbe portrétu, zátišia ako aj rôznych produktov atď.

A tak sme spoločnými silami obnovili aj formálne klubovú činnosť na osvete, založili sme klub s legendárnym názvom ISTER, ktorý má miesto „trvalého bydliska“ na Ul. biskupa Kondého 10 J. Prítomní aktuálne zhodnotili svoje záujmy a ciele, pani Kati Pirovits a pán Gyula Nagy si hneď zadali nemalé úlohy / J o tých až neskôr/. Vedúcou podujatia je metodička ŽOS PhDr. Dagmar Madarásová, ktorá už aj vypracovala projekt na podporu činnosti klubu pre Fond pre podporu umenia pre rok 2019. Dúfajme, že úspešný.

Tešíme sa na nové aktivity našich fotografov.

j.svetlo

Foto: archív žos.

englisch  magyar  slovenčina