Film

Film

Filmový klub

Ale žiadne kino ani televízia. Dnešná prístupná technika nám umožňuje ponúkať aj takéto podujatie – hlavne ako doplňujúci program k tvorivým dielňam. V našej ponuke sú pôsobivé environmentálne filmy, o ktoré je aj veľký záujem. Tento rok sme sa obohatili aj o slovenské a maďarské národné rozprávky, pre mladšie školské ročníky a hľadáme možnosti aj v oblasti prevencie drogovej závislosti a iných patologických javov v spoločnosti.

englisch  magyar  slovenčina