Film

Film

Filmový klub

Ale žiadne kino ani televízia. Dnešná prístupná technika nám umožňuje ponúkať aj takéto podujatie – hlavne ako doplňujúci program k tvorivým dielňam. V našej ponuke sú pôsobivé environmentálne filmy, o ktoré je aj veľký záujem. Tento rok sme sa obohatili aj o slovenské a maďarské národné rozprávky, pre mladšie školské ročníky a hľadáme možnosti aj v oblasti prevencie drogovej závislosti a iných patologických javov v spoločnosti.

PROPOZÍCIE XXVII. ročníka okresnej súťaže filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2019 Termín: 22. februára 2019 Miesto: Gallery Nova ŽOS v Dunajskej Strede…

englisch  magyar  slovenčina