AMFO
štvrtok, 10 január 2019 00:00

PROPOZÍCIE AMFO 2019 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

PROPOZÍCIE AMFO 2019

         Propozície okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2019

Vyhlasovateľ:             Národné osvetové centrum v Bratislave

Usporiadateľ:             Žitnoostrovské osvetové stredisko

Miesto konania:          Gallery Nova ŽOS v Dunajskej Strede

Termín vernisáže:       3. 4. 2019 o 17.00 hod.

Termín výstavy:          3. 4. – 26. 4. 2019

Uzávierka súťaže:       22. 2. 2019

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFOje najstaršou a najprestížnejšou súťažou azároveň vrcholným podujatímtohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

 1. regionálne súťaže a výstavy,
 2. krajské súťaže a výstavy,
 3. celoštátna súťaž a výstava

Súťažné kategórie
I.   skupina: autori do 16 rokov

 1. a.kategória: čiernobiela fotografia
 2. b.kategória: farebná fotografia
 3. c.kategória: multimediálna prezentácia
 4. d.kategória: cykly a seriály

II. skupina: autori do 21 rokov

 1. a.kategória: čiernobiela fotografia
 2. b.kategória: farebná fotografia
 3. c.kategória: multimediálna prezentácia
 4. d.kategória: cykly a seriály

III. skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

 1. a.kategória: čiernobiela fotografia
 2. b.kategória: farebná fotografia
 3. c.kategória: multimediálna prezentácia
 4. d.kategória: cykly a seriály

Podmienky pre súťažiacich

Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

http: //www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Limit pre jednotlivé diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie a 1 súbor v kategórii Cykly a seriály od jedného autora.

Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií, ktoré majú stanovenú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD –video. Prezentácia nesmie presiahnuť 3 minúty, na začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku, kategóriu, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Hodnotenie

Hodnotenie prebieha udelením jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta a maximálne 3 čestných uznaní v oboch kategóriách čiernobiela a farebná fotografia daných vekových skupín. Kategórie Multimediálna prezentácia a Cykly a seriály sa hodnotia bez rozlíšenia veku. Na objektívne hodnotenie súťažných diel sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov z radov fotografov, teoretikov, publicistov a pedagógov odborných škôl s adekvátnou viacročnou praxou. Poroty môžu mať 3 až 7 členov, pričom odporúčaný počet porotcov je kvôli hlasovaniu nepárny.

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Každý autor doručí svoje práce do okresného kola najneskôr do 22. 2. 2018 na adresu:

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

Vystavené budú tie práce, ktoré vyberie odborná porota.

Odbornú porotu vymenuje riaditeľka ŽOS Mgr. Jana Svetlovská.

Výsledky súťaže organizátor vyhlási na vernisáži, ocenení autori budú písomne vyrozumení a výsledky nájdete i na webovej adrese Žitnoostrovského osvetového strediska www.osvetads.sk

Bližšie informácie:

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda,

tel.: 0911 265 582, 552 27 62, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

englisch  magyar  slovenčina