FOTO -VÝTVARNÍCTVO - VÝSTAVY

FOTO -VÝTVARNÍCTVO - VÝSTAVY

005

jsfhjdjsfjd

 

 

hfjxdkl

Podradené kategórie

Výtvarné spektrum

Okresná a krajská súťaž neprofesionálnych výtvarníkov

Poslaním súťaže je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu, ponúknuť priestor na vzájomnú konfrontáciu, možnosti na prezentáciu umenia neprofesionálnych výtvarníkov najprv okresu Dunajská Streda a následne Trnavského samosprávneho kraja. Motivuje ich v novej činnosti a tých úspešných posúva vpred na ďalšie súťaže. Propozície súťaže vysiela a garantuje Národné osvetové centrum. /www.nocka.sk/ vysielame v decembri na súťažný ročník nasledujúceho roka, uzávierka je spravidla v marci a vyhlásenie výsledkov v apríli.
Súťaž má viacero kategórií - podľa veku, podľa vzdelania /s výtvarným vzdelaním alebo bez/ a kategóriu insitné umenie. Každý rok vydávame farebný katalóg s dvojjazyčným /slov+maď./ textom. Slávnostná vernisáž výstavy sa koná v Galérii Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede aj vďaka veľkorysej podpore sponzorov z radov podnikateľov regiónu.

Zobraziť položky...

Film

Filmový klub

Ale žiadne kino ani televízia. Dnešná prístupná technika nám umožňuje ponúkať aj takéto podujatie – hlavne ako doplňujúci program k tvorivým dielňam. V našej ponuke sú pôsobivé environmentálne filmy, o ktoré je aj veľký záujem. Tento rok sme sa obohatili aj o slovenské a maďarské národné rozprávky, pre mladšie školské ročníky a hľadáme možnosti aj v oblasti prevencie drogovej závislosti a iných patologických javov v spoločnosti.

Zobraziť položky...

AMFO

Okresná súťaž umeleckej fotografie

Pravidelne každý rok organizujeme túto okresnú súťaž, ktorá združuje umeleckej fotografii oddaných ľudí všetkých vekových kategórií, jednotlivcov i členov fotoklubov z okresu. Propozície, ktoré zostavuje a garantuje Národné osvetové centrum /www.nocka.sk/ vysielame v decembri na súťažný ročník nasledujúceho kalendárneho roka. Uzávierka je spravidla koncom marca a vernisáž výstavy s vyhlásením výsledkov v apríli. 

Zobraziť položky...

Malujeme s Líviou - Mandaly

Už takmer rok , raz do mesiaca, sa stretávajú dospelí nadšenci kreslenia s pastelkami. Mgr. Lívia Karika, výtvarná pedagogička a umelkyňa. Lívia už dlhé roky spolupracovala s L. Ráczom a stala sa niekoľkonásobnou víťazkou Výtvarného spektra, osveta jej pripravila aj niekoľko výstav – autorských či kolektívnych. Jej pôsobivé duchovné obrazy obdivujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vždy s veľkým úspechom. Aj to bola záruka kvality, pustiť sa spoločne do tejto aktivity. Vďaka spomínaným stretnutiam Lívia odovzdáva svojim žiačkam /a aj žiakovi ... J/ to čo sa už roky učí v Budapešti. Zámerom stretnutí je kreslenie mandál – farebných kruhových obrázkov na čiernom kartóne. O tom, s akým úspechom - Vás možno raz presvedčíme na niektorej výstave členov krúžku v Gallery Nova...

Zobraziť položky...
štvrtok, 13 december 2018 00:00

ISTER fotoklub pri Žitnoostrovskom osvetovom stredisku Doporučený

Návrat k starým osvedčeným tradíciám. Klubové stretnutia neprofesionálnych fotografov majú v Dunajskej Strede na osvete už takmer 5O ročnú tradíciu. Pravda je…

englisch  magyar  slovenčina