Šaffova ostroha

Šaffova ostroha

Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Poslaním súťaže je podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu, podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a jeho kvalitnému scénickému spracovaniu a zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.

Výborné výsledky u tanečníkov Krajská súťaž Šaffova ostroha – súťaž sólistov a tanečníkov v ľudovom tanci sa uskutočnila v apríly 2017 v Kultúrnom…
streda, 17 jún 2015 02:00

Zlaté pásmo do Šamorína Doporučený

Zlaté pásmo do Šamorína Posledný májový víkend 29. – 31. mája 2015 v Dlhom Klčove opäť zišli folkloristi z celého Slovenska, hostia z Maďarska, Česka a Poľska…
Organizačný poriadok okresnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA Poslanie súťaže: Cieľom súťaže…

englisch  magyar  slovenčina