Mládež spieva
streda, 09 máj 2018 00:00

Amosko klope na vaše dvere Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Rok 2018 – Rok zborového spevu:

Amosko klope na vaše dvere

Pod týmto názvom vznikol projekt v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku, ktorý bol úspešne podporený z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. V rámci tejto aktivity Amosko navštevuje slovenské školy v celom okrese a mesto Dunajskú Stredu s cieľom motivovať a inšpirovať k podobnej mimoškolskej činnosti aj ostatných.

AMOSKO je detský spevácky zbor, ktorý vznikol v školskom roku 2013/2014 pri Základnej škole Jána Amosa Komenského vo Veľkom Mederi. Tvoria ho žiaci skoro všetkých ročníkov. V čase vzniku bola jeho dirigentkou nadšená pedagogička PaedDr. Silvia Szeles Pongrácz, PhD., ktorá sa v súčasnosti venuje svojim detičkám. Dnes zbor oddane vedie Mgr. Zuzana Poláková. Za svoju krátku existenciu často vystupujú na mestských i regionálnych kultúrnych podujatiach. Hosťovali aj na jubilejnom koncerte pri príležitosti 50. výročia založenia Detského speváckeho zboru Zoltána Kodályho v Galante, kde zožali veľký obdiv. Už dvakrát vystupovali na krajskom festivale Mládež spieva, kde im bolo udelené zvláštne ocenenie a prejavená vďaka za prácu s tak malými žiakmi. Spev zboru klavírnym sprievodom doprevádzajú mimoriadne talentovaní hudobníci – bratia Martin a Viktor Illésovci. Členom zboru je aj Jožko Banyák, ktorý spieva aj v Bratislavskom chlapčenskom speváckom zbore. Hovorí sa, že papier znesie všetko. A preto je najlepšie túto nadšenú skupinu malých spevákov vidieť naživo. Ako sme napríklad mali možnosť pri pietnej oslave 73. výročia   Oslobodenia a porážky fašizmu v Dunajskej Strede na námestí – 7. mája 2018. Deti totiž nastúpia s nefalšovanou radosťou a veľkým nasadením. Vždy prichádzajú v slávnostných kostýmoch, prípadne v štýle slovenských ľudových krojov. Šíria okolo seba dobrú náladu a navidomoči sa z vystúpenia tešia. Osobitným zážitkom je vidieť chlapcov Illésovcov, ktorí podávajú výkony profesionálov, vedia okamžite zareagovať na zmenu – je to jedným slovom hlboký a povznášajúci zážitok. V rámci projektu Amosko vystúpil v Lehniciach, v Šamoríne, v Štvrtku na Ostrove, v spomínanej Dunajskej Strede a chystajú sa do Gabčíkova a Zlatých Klasov.

Za touto vydarenou prácou detí a hlavne pedagógov treba hľadať pani riaditeľku ZŠ J.A. Komenského Mgr. Máriu Estergájošovú, ktorá neustále hľadá možnosti obohatenia školského života, za čo jej aj kolegom patrí veľká vďaka. Vedúcou tohto nevšedného   projektu je odborná metodička ŽOS Mgr. Ingrid Láng.

jana svetlovská

englisch  magyar  slovenčina