Folklórny festival dospelých

Folklórny festival dospelých

Podradené kategórie

Divertimento musicale

Okresná súťažná prehliadka komornej a symfonickej hudby neprofesionálnych hudobných telies.

Okresnej súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť detské, mládežnícke a dospelé neprofesionálne hudobné telesá inštrumentálnej tzv. vážnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia. Poslaním okresnej súťažnej prehliadky je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych komorných a nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a festivalu konfrontovať ich výsledky s kladením dôrazu i na umeleckých vedúcich a dirigentov hudobných telies. Prostredníctvom okresnej súťažnej prehliadky priblížiť diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej scény širokej poslucháčskej obci.

Zobraziť položky...

Mládež spieva

Je to najstaršia súťaž na Slovensku v zborovom speve. Propozície vyhlasuje a garantuje Národné osvetové centrum. Žitnoostrovské osvetové stredisko organizuje okresnú i krajskú súťaž v MsKS Dunajská Streda . Predsedníčkou poroty je pani Doc. Elena Šárayová. Víťazi sú odmenení štýlovým diplomom a peknou vecnou cenou.

Zobraziť položky...

englisch  magyar  slovenčina