Divertimento musicale

Divertimento musicale

Okresná súťažná prehliadka komornej a symfonickej hudby neprofesionálnych hudobných telies.

Okresnej súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť detské, mládežnícke a dospelé neprofesionálne hudobné telesá inštrumentálnej tzv. vážnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia. Poslaním okresnej súťažnej prehliadky je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych komorných a nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a festivalu konfrontovať ich výsledky s kladením dôrazu i na umeleckých vedúcich a dirigentov hudobných telies. Prostredníctvom okresnej súťažnej prehliadky priblížiť diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej scény širokej poslucháčskej obci.

štvrtok, 25 jún 2015 02:00

V histórii kraja – prvý festival: Doporučený

V histórii kraja – prvý festival: Spev spája nás Prvýkrát v histórii Trnavského samosprávneho kraja sa v Dunajskej Strede uskutočnila súťažná prehliadla speváckych…

englisch  magyar  slovenčina