FOLKLÓR , HUDBA, SPEV

FOLKLÓR , HUDBA, SPEV

Folklórne súťaže okresného charakteru organizujeme v zmysle propozícií, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum. Niektoré z nich majú dvojročnú periodicitu. Špecifikom nášho regiónu je bohaté národnostné zloženie , čo sa odzrkadľuje aj v tejto oblasti našej činnosti. Stáva sa, že na jednom ódiu sa stretnú zástupcovia slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry. Víťazov okresného kola posúvame na vyššie súťaže a populárne festivaly .

Podradené kategórie

Zlatá brána

Folklór v okrese Dunajská Streda má veľmi dobré korene, o čom svedčia mnohé, úspešné súbory ako je Csallóköz v okresnom meste, Csali v Šamoríne alebo Megyer vo Veľkom Mederi, ktoré tancujú a spievajú už celé desaťročia. Nečudo, že v našom regióne je zaujímavé zastúpenie v tejto oblasti aj medzi deťmi a mládežou. Súťažný festival ZLATÁ BRÁNA pre detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólistov a inštrumentalistov sa organizoval v našom okrese už od roku 1960, ale po územných reorganizáciách sa v rámci Trnavského kraja počíta po novom.

Zobraziť položky...

Šaffova ostroha

Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Poslaním súťaže je podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu, podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a jeho kvalitnému scénickému spracovaniu a zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.

Zobraziť položky...

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Tancuj, tancuj, vykrúcaj! - okresná súťažná prehliadka detských tanečných folklórnych súborov sa realizuje v dvojročnej periodicite (každý nepárny rok).


Cieľom podujatia je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií

Zobraziť položky...
piatok, 03 november 2017 00:00

Tancuj, tancuj 2017 Doporučený

Tancuj, tancuj 2017        Celoštátnu postupovú súťaž choreografií folklórnych kolektívov pod názvom TANCUJ, TANCUJ raz za 3 roky vyhlasuje…

englisch  magyar  slovenčina