Svetielka nádeje
utorok, 16 december 2014 15:07

Jubilejný koncert: X. Svetielka nádeje Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Jubilejný koncert:
X. Svetielka nádeje

 

Jubilejný, už v poradí desiaty koncert je tou dobrou skúškou správnosti, že o podujatie je na strane verejnosti záujem. Ten tohtoročný sa uskutočnil v evanjelickom a.v. kostole v Dunajskej Strede v druhú adventnú nedeľu - 7. decembra. Organizátori mali v túto sviatočnú nedeľu veru obavy, ako to celé v tak hustom daždi, aký v ten deň padal, dopadne ...
Už neodmysliteľnou súčasťou bola aj tento rok " živá pozvánka " v podobe vianočne ozdobených lampášikov, ktoré podvečer osvetľovali beznádejne mokrý prístupový chodník z ulice do kostola, ako aj celé schodište. Efektná pozvánka, ktorá volala aj náhodne okoloidúcich, mala v tom momente zvlášť dôležitú úlohu. O stretnutie s duchovnou hudbou a spevom bol predsa len záujem a tak nakoniec lavice v chráme Božom sa úplne naplnili. V úvode prítomných privítal Mgr. Jozef HORŇÁK, domáci evan. a.v. farár a riaditeľka osvety Mgr. Jana Svetlovská. V programe vystúpili dva spevácke zbory – Zmiešaný spevácky zbor Kék Duna /Modrý Dunaj / z Gabčíkova pod vedením Margaréty Hozákovej a z Dunajskej Stredy VOX CAMERATA s dirigentkou Barborou Némethovou. Obecenstvo na tento koncert prichádza s istotou, že program naplní aj náročné očakávania a tento rok nebol výnimkou. V ponuke odzneli pôsobivé piesne v slovenskom, maďarskom, latinskom i anglickom jazyku – štvorhlasne a nechýbal ani sólový spev na profesionálnej úrovni. Bonusom v programe bolo vystúpenie mladého talentovaného speváka MAREKA PLAVUCHU, ktorý od narodenia žije s náročnými zdravotnými problémami. Napriek tomu navštevuje ZUŠ v Dunajskej Strede, jeho hlasovou pedagogičkou je práve B. Némethová. Vianočná koleda, ktorú Marek spieval úprimne od srdca, intonačne bez zaváhania, krásnym plným hlasom, zarosila nejedno oko v hľadisku.
Na záver, ako už býva tradíciou tohto koncertu, všetci spoločne spievali Tichú noc, v oboch materinských jazykoch. Súčasťou koncertu aj tento rok boli aj zdobené medovníčky, ktoré boli prichystané pre všetkých účastníkov podujatia – zdarma. Tento koncert, ktorý režijne pripravuje Ingrid Molnárová, metodička ŽOS, má už, vďaka Bohu, dobré meno, o čom svedčila aj vysoká návštevnosť v tak nepriaznivom počasí.
A tak organizátori podujatia Žitnoostrovské osvetové stredisko a Evanjelický a.v. úrad v Dunajskej Strede môžu už teraz snovať plány na ďalší ročník.


-sve-
Foto: archív autora

englisch  magyar  slovenčina