Svetielka nádeje
utorok, 20 december 2016 01:00

Pozvánka k stíšeniu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pozvánka k stíšeniu

Adventný koncert

Pôsobivý adventný koncert zorganizovali Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/ a Evanjelický a.v. farský úrad v chráme Božom v Dunajskej Strede v druhú adventnú nedeľu dňa 4. XII. 2016 o 17. oo pod názvom SVETIELKA NÁDEJE.

Podujatie je pokračovaním už dobre založenej tradície. Neodmysliteľnou je aj „živá pozvánka“ v podobe vianočne ozdobených lampášikov, ktoré osvetľujú prístupový chodník z ulice do kostola a celé schodište. Úspešne pozýva aj náhodne okoloidúcich na stretnutie s duchovnou hudbou a spevom.

V programe vystúpili domáce – dunajskostredské spevácke zbory. Úspešný zbor VOX CAMERATA pod vedením dirigentky Mgr. Ágnes Zöld. Minulý rok na celoštátnej súťaži získal krásne ocenenie a druhým zborom bol dnes už jubilant Zbor sv. Juraja, ktorý pôsobí pre rím. katolíckej cirkvi v okresom meste. Veru práve tento rok slávia 15 výročie veľmi naplnenej a všeobecne oceňovanej umeleckej činnosti. Tu pôsobia dvaja dirigenti Mgr. Katalin Kollár a Rezső Érsek. Počas koncertu odzneli pôsobivé skladby majstrov maďarskom, slovenskom latinskom i v anglickom jazyku. Atmosféra bola veľmi silná, dojímavá a kto prišiel, určite neoľutoval. V rámci podujatia organizátori ponúkali aj prekrásne medovníčky, ktoré boli vytvorené počas adventných tvorivých dielní na osvete. Tento koncert má už v regióne dobré meno, o čom svedčí aj neutíchajúci záujem verejnosti. Adventné koncerty majú vždy aj ďalší rozmer – charitatívny. A nebolo to inak ani v tomto prípade. Dobrovoľný príspevok a to nielen poslucháčov, ale aj spevákov, v celkovej sume 95 eu bolo zaslaných do obce Červenice. V tejto obci na východe Slovenska má evanj.cirkev a.v. mimoriadnu školu. Venujú sa deťom, ktoré sú aj hluché aj slepé. Každoročne im organizátori koncertu posielajú síce skromnú, ale úprimne darovanú finančnú čiastku, ako príspevok na pomôcky pre týchto školákov.

Podujatie režírovala odborná metodička ŽOS Mgr. Ingrid Molnár.

js

Advent na osvete

Počas celého decembra sa v Kreativ - klube Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/ v Dunajskej Strede stretávali záujemcovia o tvorivé činnosti všetkých vekových kategórii.

Medovníčky a oblátky

V prvom rade študenti Súkromnej strednej odbornej školy z Neratovického námestia v Dunajskej Strede zdobili medovníčky a piekli prvé voňavé vianočné oblátky. Keďže ide o budúcich kuchárov a cukrárov, prácu si užívali s radosťou a s veľkým záujmom. Pozvanie prijali aj deti Špeciálnej základnej školy a ZŠ Gyulu Szabóa z okresného mesta. Využili celú ponuku osvety – jedna skupina sledovala vo filmovom klube rozprávky, druhá vyrábala malé darčeky pre rodičov a tretia skupina sa venovala pečeniu oblátok a zdobeniu medovníčkov, ktoré vzápätí aj s chuťou zjedliJ. Zaujímavým bolo zistenie, že všetky činnosti pútali pozornosť- rovnakou mierou dievčatá i chlapcov.

-          js -

X. Stánok dobre nádeje

Už po desiaty raz sa stretli predávajúci a kupujúci v obľúbenom Stánku dobrej nádeje v Dunajskej Strede. Klienti sociálnych domovov, členovia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, a študenti Spojenej špeciálnej školy v Okoči so svojimi pedagógmi sa na túto príležitosť veru chystajú celé mesiace. Vyrábajú krásne, niekedy až umelecké úžitkové predmety, ktoré za symbolickú sumu ponúkajú v čase adventu. Veľakrát je materiál len recyklovaný z predmetov, ktoré inak vyhadzujeme. A veru ani veriť sa nechce, že z papiera z reklamných letákov sa dá vyrobiť taká krása. Adventné venčeky, pestro vyzdobené, symboly Vianoc, anjeli, zvončeky, hviezdy, svietniky, mnohé ozdoby na stôl, ale i na stromček. Celý týždeň s radosťou ponúkali svoje výtvory na chodbe hypermarketu MAX, ktorý nezištne a veľmi ochotne vychádza organizátorom – Žitnoostrovskému osvetovému stredisku /TTSK/ v ústrety. Takto získané peniaze účastníkom pomáhajú nakúpiť si nový materiál pre svoje ďalšie remeselné činnosti, ktoré v týchto organizáciách majú dôležitý terapeutický účinok.

-sve-

englisch  magyar  slovenčina