Svetielka nádeje
utorok, 05 január 2016 01:00

XI. adventný koncert: Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

XI. adventný koncert:

Svetielka nádeje

 

V  evanjelickom a. v. kostole v Dunajskej Strede sa v tretiu adventnú nedeľu  - 13. decembra 2015 uskutočnil už v poradí jedenásty okresný adventný koncert pod názvom SVETIELKA NÁDEJE. S týmto, už tradičným, podujatím je úzko spätá aj „živá“ pozvánka – rozsvietené vianočné lampášiky na prístupovej ceste a schodoch do kostola. V podvečernú nedeľu pekne dotvárali atmosféru prichádzajúcich Vianoc.

V úvode prítomných privítal Mgr. Jozef HORŇÁK, domáci evan. a.v. farár a riaditeľka osvety Mgr. Jana Svetlovská. Tretia nedeľa adventu má svoje posolstvo : Plesajte a radujte sa ! Výzva v dnešnom svete náročná. Ale možno sme nároční len my. V čase pred Vianocami by sme sa mali stíšiť a zamerať svoju pozornosť na život duchovný a nie materiálny. Pravda je taká, že mnohí ľudia sa už ani obdarovať nevedia, pretože „všetko“ už majú... Ale chýba pokoj. A práve ten ponúkal spomínaný koncert. V programe vystúpili dva spevácke zbory a jeden sólista. Z Veľkého Medera – Zmiešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa, ktorý si tento rok pripomenul 132. výročie vzniku. Pôsobí pod záštitou MsKS a pravidelne sa zúčastňuje podujatí doma i v zahraničí. V roku 2012 bol ocenený najvyššou mestskou cenou PRO URBE a taktiež i Cenou predsedu TTSK Tibora Mikuša. Už druhé desaťročie zbor vedie zbormajsterka Dr. Yvette Orsovics. Zmiešaný chrámový zbor SANCTA MARIA pricestoval zo Šamorína a pôsobí pri rim.kat. kostole Nanebovzatia Panny Márie už šestnásť rokov. Zakladajúcu vedúcu Mgr. Máriu Galbáčovú už vystriedala dcéra PaedDr. Inka Galbáčová, ktorá nielen zbor vedie, diriguje, ale sama spieva sólové party a dokonca aj skladá pre zbor piesne. Zbor už vydal aj niekoľko CDčiek a ich produkciu vysiela aj Rádio Vatikán. Uprostred programu vystúpil aj mladý talentovaný spevák Marek Plavucha, ktorý od narodenia žije s ťažkým zdravotným postihnutím. V Chráme Božom sa niesli historické kresťanské piesne, slovenské i maďarské koledy a dokonca v podaní Sancta Maria aj spirituál.

Na záver, ako už býva tradíciou tohto koncertu, všetci spoločne spievali Tichú noc, v oboch materinských jazykoch. Súčasťou koncertu aj tento rok boli zdobené medovníčky, ktoré boli prichystané pre všetkých účastníkov podujatia – zdarma. Tento koncert, ktorý režijne pripravuje Ingrid Molnárová, metodička ŽOS, má už, vďaka Bohu, dobré meno, o čom svedčí aj stále vysoký záujem zo strany verejnosti.

A tak organizátori podujatia Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/ a Evanjelický a.v. úrad v Dunajskej Strede môžu už teraz snovať plány na ďalší ročník.

englisch  magyar  slovenčina