Studňa Európy – zachráň živú vodu
pondelok, 02 október 2017 00:00

XI. ročník projektu na ochranu Žitného ostrova Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

                            XI. ročník projektu na ochranu Žitného ostrova

 

Aj v roku 2017 vyhlásilo Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/ ďalší, už v poradí jedenásty, ročník environmentálneho projektu Studňa Európy – zachráň živú vodu! Motivujúcim faktorom, pre nás Osvetárov, je aktívna účasť dobrovoľníkov na poli ochrany Žitného ostrova z radov nielen žiakov a študentov škôl, klientov domovov sociálnych služieb pod vedením ich koordinátorov, ale aj aktívnych nadšencov z radov bežnej verejnosti. Srdečná vďaka za Vašu spoluprácu!

Vyhlásením nového ročníka environmentálneho projektu Studňa Európy – zachráň živú vodu!, zo dňa 15. 02. 2017, pokračujeme nielen v mapovaní aktivít starých, ale pozornosť venujeme predovšetkým aktivitám novým, aktuálnym a to nielen v rámci osláv medzinárodných dní s environmentálnou tematikou. Program environmentálnej výchovy je celoročný.  Pokračujeme v Počítaní bocianov, pozornosť venujeme aj drobným vtákom – lastovičkám, sýkorkám i vrabcom či k vtákovi Roka 2017 – Kukučke obyčajnej. Jednou z hlavných a dlhoročných úloh je nielen zbieranie odpadu v okolí vodných nádrží pod názvom Odbaľme Žitný ostrov ale aj nezanedbateľná a dlhoročná aktivita Stromy – pre Žitný ostrov – pretože sme vysadili už tisíce stromčekov, ktoré nám zdarma, každoročne daruje firma SALIX TRADE, s.r.o.. V rámci nových aktivít sme sa zamerali na strom s tajomnou dutinou - Vŕbu hlavovú a hádam najznámejšieho chrobáka - Lienku dvojbodkovú, ktorá je ohrozená cudzou ázijskou lienkou žltou s mnohými bodkami. Ktovie, možno práve vytvorenie Ježovníka – domčeka pre ježka, ako jednej z nových úloh environmentálneho projektu Studňa Európy – zachráň živú vodu!, zaujme našich ochranárov prírody. Sme nesmierne radi, že z ponúkaných úloh, si každý účastník vždy vyberie podľa svojich možností a schopností tie, na ktoré má podmienky. Teší nás, že niektorí si dokonca k daným úlohám pridávajú aj iné, zaujímavé a mnohokrát ostatných, vrátane nás, motivujú k ďalším spoločným aktivitám. 

Tešíme sa na spoluprácu!

                                                         

           Desať rokov ochrany prírody

             Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/, dňa 28. 03. 2017, vyhodnotilo už jubilejný ročník environmentálneho projektu X. Studňa Európy – zachráň živú vodu!,  ktorý  si udržiava účasť viac ako troch tisícov účastníkov. Aj do jubilejného ročníka sa z radov tritisícov dobrovoľníkov zapojili nielen žiaci, študenti, a ich pedagógovia, klienti so svojimi vychovávateľmi z domovov sociálnych služieb, ale aj bežná verejnosť.

Do celoročného projektu Studňa Európy - zachráň živú vodu – X. ročníka - dlhodobého ekologického programu ochrany pitnej vody sa zapojilo 23 organizácií. Z ponúkaných úloh si každý ochranár vybral predovšetkým tú, ktorá je pre jej realizáciu potrebná, blízka a ktorá je vďaka ich veľkej snahe, zrealizovateľná. Miestom aktivít boli nielen školské dvory, obecné a mestské parky, ale aj vzdialenejšie okolie, napr. v blízkosti povodia Dunaja. V rámci aktivít sa dobrovoľníci zamerali na oslavy dní s environmentálnou tematikou, odbaľovanie Žitného ostrova, sadenie stromov a starostlivosť aj o adoptované stromy, bylinné či kvetinové záhradky. Naši ochranári aktívne počítali bociany. Pomaly sa nám darí vybudovať lepší a pozornejší vzťah k prírode. Spoločne sme prispeli k znižovaniu environmentálnej záťaže prírody a to nielen zberom plastov, mikroténov a pet fliaš, ale už dokonca aj svojim preventívnym, citlivejším postojom k ochrane našej vzácnej prírody.  Tisícom stromčekov – dubu letnému, topoľom čiernym a aj lipám, ktoré darovala firma SALIX TRADE, s.r.o., sa darí aj vďaka našej ochrannej starostlivosti. 

V rámci projektu STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu!  vydalo ŽOS, s finančnou podporou FPU, dvojjazyčný zborník. Nielen všetky zapojené organizácie, mestské a obecné úrady a významné inštitúcie okresu Dunajská Streda, ale aj ostatné oranizácie, ktoré ešte váhajú, resp. sa nám nepochválili svojimi zrealizovanými aktivitami, obdržali dvojjazyčný zborník. Žitnoostrovské osvetové stredisko pri tejto príležitosti ocenilo účastníkov pekným diplomom a darčekom – domčekom pre hmyz, ktorému sa všetci potešili.

V Obchodnej akadémii a Gymnáziu Mateja Korvína vo Veľkom Mederi environmentálnu výchovu šíria nielen medzi žiakmi a študentami oboch škôl, ale aj vo svojich rodinách či bydliskách. Príkladná je ich starostlivosť nielen o živé organizmy, ale aj zeleň v ich interiéri či exteriéri.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

englisch  magyar  slovenčina