Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
piatok, 08 september 2017 00:00

P R O P O Z Í C I E - ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS 2017 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

P R O P O Z Í C I E

Okresnej postupovej súťaže v prednese slovenskej rozprávky

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS 2017

Poslanie a cieľ súťaže:

  • Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky.

  • Objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči.

  • Poskytovať priestor na popularizáciu slovenskej rozprávky.

  • Objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov,

      prostredníctvom hodnotiaceho seminára.

Toto podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému (16.3.1828 – 22.10.1885).

Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca o umelecký prednes slovenskej rozprávky, ktorý spĺňa podmienky súťaže. Zo školského kola do regionálneho kola postupujú víťazi z každej kategórie.

Kategórie:

I. kategória: žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

II. kategória: žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a žiaci I. ročníka OGY

III. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a žiaci II. – IV. ročníka OGY

Časový limit:

I. kategória – max. 6 minút

II. kategória – max. 6 minút

III. kategória – max. 8 minút

 

 

 

 

 

 

 

 

P r i h l á š k a 

 

na okresnú súťaž v prednese slovenskej rozprávky

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS 2017

 

 

 

Meno  priezvisko súťažiaceho:

Škola:

Adresa školy:

Tel. číslo:

E-mail:

Kategória:

Trieda:

Názov diela:

Autor diela:

Minutáž:

Pripravujúci pedagóg:

/ Pre porotu prosím prineste so sebou jednu kópiu textu rozprávky. /

 

 

 

Dátum:                                                                                Podpis vysielajúcej organizácie:

 

 

 

englisch  magyar  slovenčina