Hviezdoslavov Kubín
štvrtok, 29 marec 2018 00:00

LXIV. Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž v prednese poézie, prózy Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

HVIEZDILI SME NA OSVETE!

 

 

Už LXIV. ročník postupovej súťaže umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo - sa uskutočnilo v dňoch 20. a 22. marca 2018 v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska v Klubovni a v Gallery Nova. Táto súťaž patrí k najstarším v oblasti záujmovej umeleckej činnosti na Slovensku. Odborným garantom a osnovateľom propozícií je Národné osvetové centrum, ktoré ju po prvýkrát vyhlásilo v roku 1954.

                                                             -o-o-o-o-

Na osvete je to v týchto dňoch naozaj ako v úli. Od skorého rána prichádzajú žiaci a študenti v sprievode pedagógov a ako býva u nás už zvykom, aj mnohých rodičov či starých rodičov, čo nás, osvetárov veľmi teší. A teší nás aj fakt, že v tejto náročnej dobe máme detí a mládež, ako aj statočných učiteľov, ktorí si napriek všetkému nájdu čas a energiu a venujú sa tejto disciplíne mimoškolskej činnosti. Patrí im veľká vďaka. Zo strany osvety aj formou štýlového diplomu pre toho, ktorý pripraví víťaza, ale aj v podobe drobného darčeka – každý rok je to svietnik so sviečkou /každý rok iný J/ - to malé symbolické svetielko, ktoré úspešne a presvedčivo zaháňa tmu ... Navyše, v uplynulý rok sme s príspevkom FONDU PRE ODPORU UMENIA zorganizovali úspešný cyklus tvorivých dielní pod názvom Sviatok slovenčiny, ktoré boli zamerané na zvýšenie úrovne umeleckého prednesu a dramatizácie slova. Prednášala odborníčka na slovo vzatá Mgr. Jaroslava Čajková, ústredná metodička Národného osvetového centra /NOC/, ktoré je garantom súťaže. V odborných porotách v štyroch vekových kategóriách pod vedením Jána Kamenistého, Mgr. Jaroslavy Čajkovej, z NOC Bratislava a Mgr. Dáši Szabóovej, bývalej riaditeľky osvety, pracovali členky Mgr. Jolana Halásová, pedagogička slovenského jazyka, Mária Pogányová bývalá metodička osvety a Mgr. Erika Pongrácz, úspešná recitátorka a moderátorka. Tento ročník však priniesol dve veľké novinky. Jednu okresnú a jednu celoštátnu. Tá naša sa týka novej „udalosti roka“– do súťaže sa prihlásili dva recitačné kolektívy – a to AČKARI zo ZŠ J.A. Komenského a DRAMATICKÝ KOLEKTÍV zo ZŠ Mateja Bela zo Šamorína. Veru a to sa obe poroty prišli na nich pozrieť J, lebo väčšina z nich kolektív recitovať ešte nevidela. Ale ubezpečujeme Vás, že v propozíciách to je každý rok. A druhá veľká novina je, že garant súťaže, NOC, zmenil formu oceňovania. A tak sa udeľuje ocenenie v pásmach, ktoré sú zlaté, strieborné a bronzové. A v rámci nich ešte môže byť miesto 1., 2., a 3. Tým pádom je viac možností na ocenenie jedinečnosti súťažiaceho. /psst, ale prezradíme Vám, že my sme už dávno v prípade potreby udelili aj dve druhé miesta, alebo Čestné uznania, keď recitujúci zaujal niečím mimoriadnym.../.

Na krajskom kole nás budú reprezentovať: Hana Šimurdová zo ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, Emily Vágová zo ZŠ vo Veľkej Pake, Karin Tvrdoňová zo ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, Lili Ürögiová zo ZŠ na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede, Veronika Kelemenová z Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej Strede, Nina Kristína Dubovská z Gymnázia L. Dúbravu v D. Strede, Katarína Bíróová z Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej Strede, Annamária Csóková z Obch. akadémie vo V. Mederi a Samuel Abraham z Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne.

Všetkým želáme veľa úspechov!

Okrem hlavných ocenení boli udelené aj čestné uznania a dokonca aj Cena Žitnoostrovského osvetového strediska, ktorú získal Michal Truban zo ZŠ J. A. Komenského vo V. Mederi. Ocenení pedagógovia, lektori: zo ZŠ M. Bela Šamorín Anežka Šimurdová a Mgr. Angelika Kováčová, zo ZŠ vo Veľkej Pake Mgr. Marta Hasáková, Veľká Paka, Šamorín; zo ZŠ na Jilemnického ul. Radana Mošaťová, Dunajská Streda; zo ZŠ J. A. Komenského Ing. Lucia Tamási, Veľký Meder; z Gymnázia M. R. Štefánika Mgr. Miroslava Fabanová, Šamorín; z Gymnázia L. Dúbravu Mgr. Dana Balážiová, Dunajská Streda; z Obchodnej akadémie Mgr. Monika Vargová, Veľký Meder a z Gymnázia M. R. Štefánika Mgr. Gabriela Bitterová, Šamorín. Po súťaži boli pre každú kategóriu zorganizované aj odborné rozborové semináre, počas ktorých sa individuálne porotcovia venovali súťažiacim. Poukázali na hodnoty umeleckého prednesu, pomenovali aj nedostatky prednášajúcich s cieľom povzbudiť ich k lepším výsledkom.

Podujatie pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/. Všetci účastníci dostali diplom, pripravený len pre túto príležitosť a víťazi hodnotné knihy.

englisch  magyar  slovenčina