Hviezdoslavov Kubín
streda, 04 október 2017 00:00

Okresná súťaž v umeleckom prednese Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Okresná súťaž v umeleckom prednese

Čítajte deťom rozprávky!

 

Dňa 27. IX. 2017 sa v Klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/ stretli milovníci rozprávok – veľkí a hlavne  tí malí... Dôvodom bol dvanásty ročník  okresnej súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej rozprávky  pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas, na počesť Pavla Emanuela DOBŠINSKÉHO, ktoré vyhlasuje   Gemersko-malohontské osvetové stredisko. Tohtoročné kolo bolo venované  aj  Roku Jozefa Miloslava Hurbana, velikána slovenského národa, ktorého 200. Jubileum narodenia si pripomíname.

Organizátori opäť vytvorili  rozprávkovú atmosféru – dekorácie na stenách zo súťaže Žitnoostrovské pastelky    a na stolíku  „ pravé zlato“  podkova Slncového koňa, perá vtáka Ohniváka a vlasy Deda Vševeda. A navyše ešte výstavu  rozprávkových kníh slovenských autorov, dokonca aj historických,  takmer storočných.   V úvode podujatia sa prítomným prihovorila riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Okrem pripomenutia J. M. Hurbana, dôležitosti rozprávok v našich životoch zdôraznila aj nevšedný odkaz A. Einsteina, ktorý povedal: Ak chcete mať inteligentné deti, čítajte im rozprávky. Ak chcete mať viac inteligentné deti, čítajte im viac rozprávok.  Predsedníčkou poroty bola Mgr. Dáša Szabóová.

Do súťaže sa prihlásili deti zo  ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede, ZŠ J. A. Komenského z Veľkého  Medera, z Veľkej Paky, zo ZŠ M. Bela, Šamorín,

z Obchodnej akadémie,  Veľký Meder a z Gymnázia Ladislava Dúbravu. Škoda len, že niektoré školy z okresu i z D. Stredy súťaž ignorujú. Na druhej strane veľmi milým prekvapením bol fakt, že najviac detí sa prihlásilo do najstaršej kategórie. A dokonca aj chlapci! Aj to je dôkaz dobrej tradície.

Odborná porota   určila  v troch vekových kategóriách nasledujúcich víťazov: v I. kategórii minuloročná víťazka  Petra Mancošová z Veľkej Paky potvrdila svoje kvality. V II. kategórii vyhrala Laura Szamaránska – zo ZŠ  Mateja Bela Šamorín  a v III. kategórii Veronika Kelemenová – z Gymnázia L. Dúbravu /DS/. Uvedené víťazky nás budú reprezentovať na celoštátnej súťaži v Drienčanoch, kde dlhoročne pôsobil P. Dobšinský ako ev. farár. Želáme im veľa úspechov!   Ako už býva zvykom na osvete v Dunajskej Strede, učiteľky, ktoré pripravili víťazky boli tiež odmenené diplomom a malým darčekom. Boli to  slovenčinárky z uvedených škôl:  Mgr. Marta Hasáková, Mgr. Helena Szarvasová Mgr. Dana Balážiová. Je to  síce drobná pozornosť, ale skúsenosti nám potvrdzujú, že veľmi cenená. A vlastne každý účastník odchádzal s darčekom - štýlovým diplomom, časopisom Slniečko, malou knižkou, ktorú vydalo ŽOS. Ale najväčším darčekom bola výnimočne dobrá atmosféra radosti, ktorú účastníci a organizátori spolu vytvorili. Súčasťou tohto podujatia bol odborný  seminár pre recitátorov a sprievodným podujatím bola výstava kníh J. M. Hurbana, ale aj pôvodných slovenských rozprávkarov. Perličkou boli knihy zo súkromnej zbierky, ktoré majú takmer sto rokov od Dobšinského, Ľudmily Podjavorinskej, Hany Gregorovej  a Karola Kálala.  Zodpovednou metodičkou podujatia  bola  Erika Sinová.

 

 

 

 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

XII. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky

venovanej Pavlovi Emanuelovi  Dobšinskému.

Rok Jozefa Miloslava Hurbana

27. 09. 2017

Výsledky:

I. kategória

1. miesto:

Petra Mancošová

Základná škola Veľká Paka

2. miesto:

János Barna Ács

Základná škola J. A. Komenského, Veľký Meder

3. miesto:

Rudolf Šudy

Základná škola, Smetanov háj, Dunajská Streda

Čestné uznanie:

neudelené

II. kategória

1. miesto:

Laura Szamaránszka

Základná škola M. Bela, Šamorín

2. miesto:

Kitti Izsáková

Základná škola J. A. Komenského, Veľký Meder

3. miesto:

Oľga Papko

Základná škola Smetanov háj, Dunajská Streda

Čestné uznanie:

neudelené

III. kategória

1. miesto:

Veronika Kelemenová

Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda

2. miesto:

Annamária Csóková

Obchodná Akadémia, Veľký Meder

3. miesto:

Samuel Új

Základná škola Smetanov háj, Dunajská Streda

3. miesto:

Martina Kukumbergová

Základná škola Smetanov háj, Dunajská Streda

Čestné uznanie:

Patrik Neuschwendtner

Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda

englisch  magyar  slovenčina