Archív
Archív

Aktuality

Podradené kategórie

Žitnoostrovské pastelky

Pôvodná slovenská súťaž / z roku 1996/, neskôr medzinárodná v rámci Európy a ostatné tri roky už transkontinentálna! Na Žitný ostrov do januárovej uzávierky jubilejného XV. ročníka Žitnoostrovských pasteliek prišlo takmer 1700 obrázkov z mnohých krajín: Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Hongkong , Bangladéš. Kazachstan, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rusko , Ukrajina a Srbsko.  A samozrejme aj z celého Slovenska.

Zobraziť položky...

Gallery Nova

Dňa 23. septembra 2009 sme v objekte Žitnoostrovského osvetového strediska slávnostne otvorili nové výstavné priestory Gallery Nova.
Galéria má dva výstavné priestory, ktoré u určené predovšetkým domácim, neprofesionálnym umelcom z oblasti výtvarníctva, fotografie či ľudovej umeleckej tvorby. Komorné priestory a príjemná atmosféra dávajú mnohé možnosti podpory a hlavne prezentácie už osvedčeným umelcom ako i novým talentom z nášho okresu.

Zobraziť položky...

FOLKLÓR , HUDBA, SPEV

Folklórne súťaže okresného charakteru organizujeme v zmysle propozícií, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum. Niektoré z nich majú dvojročnú periodicitu. Špecifikom nášho regiónu je bohaté národnostné zloženie , čo sa odzrkadľuje aj v tejto oblasti našej činnosti. Stáva sa, že na jednom ódiu sa stretnú zástupcovia slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry. Víťazov okresného kola posúvame na vyššie súťaže a populárne festivaly .

Zobraziť položky...

Iné aktivity

Niekedy sa osvetová činnosť posúva omylom len do oblasti organizácie súťaží a festivalov. Je síce pravda, že tieto aktivity sú najviditeľnejšie,

ale úlohou osvety je udržiavať, oživovať tradície, tvorivosť a vytvárať podmienky pre zmysluplné prežívanie voľného času. Týmto smerom sme sa vybrali aj my a s niektorými vás oboznámime:

Zobraziť položky...

DIVADLO a UMELECKÉ SLOVO

Žitnoostrovské osvetové stredisko pravidelne organizuje všetky postupové súťaže, vyhlásené Národným osvetovým centrom. Jednotlivé propozície sú uverejnené na webovej stránke www.nocka.sk . Prípadne aktuálne na našej domovskej webovej stránke.

Zobraziť položky...

englisch  magyar  slovenčina