Home
Kino na osvete - Okresná súťaž neprofesionálnych umeleckých filmárov
Tak na osvete máme po dlhých rokoch novinku. Akú? No predsa kino-premiéry v priamom prenose....
Mozi népművelési központunkban  - Amatőr művészi filmesek járási versenye
Hosszú évek után egy új rendezvénnyel büszkélkedhetünk. Milyennel? N...
XXI. AMFO  2019  v GALLERY NOVA
V rámci Trnavského kraja sa uskutočnil XXI. ročník okresnej súťaže neprofesionáln...
XXI. AMFO 2019 a GALLERY NOVA-ban
A Nagyszombati önkormányzati kerületben zajlott le az AMFO, az amatőr művészi fotósok j...
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Na počesť 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry
Okresná súťaž v oblasti umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, už šesťdesiateho...
Deti a mládež spievajú - Gyermekek és fiatalok énekelnek
VI. festival detských a mládežníckych speváckych zborov - Gyermekkarok és ifjú...
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - Na počesť 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry!
Hviezdoslavov Kubín Na počesť 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry! Okresná...
Cineama 2019 - pozvánka
Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie prác okresnej postupovej súť...

englisch  magyar  slovenčina