Na stránke sa momentálne pracuje, preto niektoré funkcie nie sú dostupné.

IV. VIVA IL CANTO 2019

pondelok, 27 máj 2019 09:56

IV. VIVA IL CANTO 2019 Doporučený

Propozície

krajskej postupovej súťaže a prehliadky

speváckych zborov dospelých

 

 1. VIVA IL CANTO 2019

 

 1. júna 2019 / v sobotu / o 11.00 hod.

v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede

 

 1. Všeobecná charakteristika

 

 1. Charakteristika súťaže:
 2. Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov nadväzuje a pokračuje v tradícii krajských súťaží pre dospelé spevácke zbory, ktoré sa konali od sedemdesiatych až do konca deväťdesiatych rokov.
 1. Súťaž má dvojročnú periodicitu. Môžu sa na nej zúčastniť veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia.
 1. Cieľ súťaže
 1. Hlavným cieľom súťaže je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov. Účastníci súťaže svojím spevom vnímajú krásu hudby, pestujú a uchovávajú si spevnosť ako jeden z výrazných aktribútov kultúry osobnosti moderného človeka. Možnosť súťažiť vytvára u ľudí rovnakých záujmov nielen pocit spolupatričnosti, ale ich výrazne aktivizuje a motivuje v snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele. Pre zbormajstrov zborových telies je súťaž ideálnym priestorom na napĺňanie vlastných, no zároveň spoločensky prospešných pedagogicko-výchovných cieľov.
 1. Súťaž prostredníctvom svojej vzdelávacej časti (rozborové a hodnotiace semináre) napomáha zvyšovať umeleckú úroveň speváckych zborov na Slovensku.
 1. Súťaž vytvára možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku pre poslucháčov vážnej hudby v jednotlivých miestach konania regionálnych a krajských stupňov a celoštátneho stupňa súťaže.
 1. Štruktúra súťaže
 1. Súťaž je trojstupňová, pozostáva z regionálneho, krajského a celoštátneho stupňa súťaže.
 1. Súťaž má postupový charakter a na všetkých troch stupňoch musí mať súťažnú časť a vzdelávaciu časť (rozborový a hodnotiaci seminár).
 2. Do krajského kola súťaže sa je potrebné prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/viva-il-canto/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.
B.     Organizačné zabezpečenie súťaže a riadenie súťaže
 1. Krajská súťaž TTSK bude júna 2019 / v sobotu / o 11.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede.
 2. Celoštátne kolo Viva il canto organizuje z poverenia Národného osvetového centra a s jeho odbornou garanciou vybrané regionálne osvetové stredisko alebo kultúrne centrum v spolupráci s ďalšími celoslovenskými, krajskými a miestnymi inštitúciami - 5. októbra 2019 v Spišskej Novej Vsi.
 
3.      Podmienky účasti v súťaži
 1. Súťaže sa môžu zúčastniť

- v kategórii veľkých zborov spevácke zbory mužské, ženské alebo miešané, v ktorých počet spevákov presahuje počet 25, no maximálne 45,

- v kategórii komorných zborov zbory s počtom členov 14 až 24.

Krajských kôl sa môžu zúčastniť aj vokálne zoskupenia s počtom členov 4 až12.

 1. Podmienkou pre akceptáciu na celoštátne kolo súťaže je splnenie dramaturgických podmienok:

 

 • zaradenie skladby, ktorej skladateľ sa narodil pred rokom 1650
 • ľubovoľnú skladbu slovenského autora
 • skladbu napísanú po r. 1985 svetového skladateľa
 • zaradenie iných kompozícií podľa vlastného výberu.
 • Minutáž súťažného vystúpenia je 13 – 16 minút čistej hudby.
 • Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže. /  Medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty. /
 
II. Spôsob hodnotenia súťaže
 1. Odborný garant krajskej súťažnej prehliadky zostavuje pre objektívne hodnotenie súťažiacich trojčlennú odbornú porotu.
 2. Odborné poroty na všetkých stupňoch súťaže vyhodnotia vystúpenia speváckych zborov na základe hodnotiacich kritérií a navrhnú organizátorom zaradiť zbory do pásiem (zlatého, strieborného a bronzového). Hodnotiacimi kritériami sú: intonácia, rytmus, hlasová kultúra, výrazová kvalita interpretácie, zaujímavosť a inšpiratívnosť dramaturgie, hodnotenie dirigentského výkonu a celková umelecká úroveň zboru.
 1. Ďalej sa na nižších stupňoch súťaže udeľuje jeden priamy postup do vyššieho kola. /Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich vystúpení udeliť návrh na postup ešte dvom kolektívom. Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať./
 1. Finančné zabezpečenie súťaže
 1. Krajské súťaže sú finančne zabezpečované v rozpočtoch regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk, z prostriedkov Fondu na podporu umenia, zo zdrojov samosprávnych krajov a miestnych inštitúcií.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 1. Celoštátne kolo súťaže je financované z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, z prostriedkov Fondu na podporu umenia, Národného osvetového centra, Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi a ďalších kultúrnych a miestnych inštitúcií.
 1. Organizátori všetkých stupňov súťaže môžu využívať finančné prostriedky od sponzorov, občianskych združení a iných inštitúcií.
 1. Vzhľadom na finančnú náročnosť podujatia zúčastnené zbory ponesú istú časť nákladov spojených s ich účasťou na celoštátnom kole súťaže.
 1. Záverečné ustanovenie

 

 1. Organizátori a vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo na audionahrávky, resp. audiovizuálne nahrávky z priebehu súťažných i nesúťažných programov podujatia, ktoré sa môžu použiť na metodické, propagačné a dokumentačné účely.
 1. Súťažiaci kolektív vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním súťažného diela.
 1. Na súťaž prosím prineste 1x noty pre porotu, kt. odovzdajte pri prezentácii.

Kontakt:

 

Mgr.  Ingrid Láng

metodička

Žitnoostrovské osvetové stredisko

 

Ulica biskupa Kondého 10

929 01 Dunajská Streda

Slovakia

Tel.: 031/ 552 27 62

Fax: 031/ 552 47 92

Mobil: 0911 265 582

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.osvetads.sk

 

 

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítať 25 krát Naposledy zmenené pondelok, 03 jún 2019 07:31

Please publish modules in offcanvas position.